^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

Pszczółki
Grupa integracyjna dzieci 4-letnich


Nauczyciele prowadzący:
mgr Jolanta Bieniek
mgr Monika Dutkiewicz

Nauczyciel wspomagający:
mgr Katarzyna Paszkiewicz

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Angelika Dobosz

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Pomoc nauczyciela:
mgr Arleta Mikos

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Jolanta Detka

Oddział czynny w godz. 8:00 – 14:30

    Integracyjna grupa "Pszczółki" to w większości dzieci 4- letnie. Oddział liczy 20 radosnych dzieci – 10 dziewczynek i 10 chłopców. Jedno dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz pięcioro dzieci posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i są one objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której uczestniczą również w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych ze specjalistami: neurologopedą, rehabilitantem, pedagogiem oraz terapeutą integracji sensorycznej. Rozwój umysłowy dzieci wspomagany jest dzięki organizacji ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek, teatrzyków, spotkań z ciekawymi ludźmi, a fizyczny przez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali przedszkolnej, wielofunkcyjnej oraz na świeżym powietrzu. Małe dzieci mają swoje małe problemy, które staramy się wspólnie rozwiązywać. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycielek by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. Przedszkolaki wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Bardzo lubią zabawy dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań.

Wszyscy przychodzimy do naszej sali uśmiechnięci i w dobrych humorach, a to dlatego, by nasz każdy dzień w przedszkolu był radosny i wyjątkowy. W naszej grupie nigdy się nie nudzimy i codziennie spędzamy ciekawie czas. 
   

 

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale nr III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (mycie rąk, toaleta).
9:00 - 9:30 Śniadanie.
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
9:30 - 10:00 Język angielski (poniedziałek, środa).
9:45 - 10:15 Rytmika (czwartek).
10:00 - 10:15 Zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe.
10:15 - 10:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (mycie rąk, toaleta).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:45 Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej - mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
12:45 - 13:30 Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich, zabawy swobodne.
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (mycie rak, toaleta).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 14:30 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Zabawy inspirowane przez nauczycielkę lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
14:30 - 16:30 Dzieci przebywają w innych oddziałach.

 

 

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej jest:

  • dbałość o bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz naturalnych możliwości;
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i norm przyjętych w grupie;
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka
  • tworzenie przyjaznej atmosfery;
  • realizowanie zajęć i zabaw zgodnie z podstawą programową, z dostosowaniem do potencjału dzieci;
  • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


 

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Luty 2018

 

1.Tak mija czas.
-dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
-nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór i noc.

2.Zdrowy przedszkolak.
-dbanie o higienę poprzez: mycie rąk (zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu), nieużywanie cudzych przyborów (grzebieni, szczotek, ręczników);
-spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie słodyczy, chipsów), picie kompotów (ograniczanie napojów gazowanych);
-dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi.

3.Czy jesteśmy sami w kosmosie?
-poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego (Mars, Wenus);
-gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem;
-poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauta, astronom.

4.Cała Polska czyta dzieciom.
-słuchanie wierszy, opowiadań, baśni;
-odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
-recytowanie, indywidualnie lub grupowo, krótkich wierszy;
-oglądanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki.

 
Piosenka do nauki
"Zima zła"

I. Hu, hu, ha, hu, hu, ha nasza zima zła.
Szczypie w nosy, szczypie w uszy,
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna, nasza zima zła.
II. Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa... Nasza zima zła!
III. Hu, hu, ha, hu, hu, ha , nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma! Nasza zima zła!

 
Wiersz do nauki
„Kto to?”
H. Ożogowska

Na podwórku już od rana dziwny gość zawitał.
Nie rusza się, nic nie mówi, o nic nie pyta.
Twarz okrągła, nos - kartofel, oczy - dwa węgielki,
szyi nie ma, nóg nie widać,
a jak beczka wielki.
Koszyk stary jak kapelusz ma na czubku głowy.
Któż to taki? Czy już wiecie?
To bałwan śniegowy.

 

Aktualności

OGŁOSZENIE
Serdecznie zapraszam na konsultacje indywidualne z wychowawcą grupy,
które odbędą się w dniu 21.02.2018 r. w godz. 14.30- 15.30.

mgr Monika Dutkiewicz

 DZIEŃ ZDROWEJ PRZEKĄSKI

BAL U KOPCIUSZKA

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

WIGILIA

JASEŁKA

GÓRA GROSZA

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI

ANDRZEJKI

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

Występ w DPS-ie

Dzień Czekolady

Sprzątanie Świata

Dzień Przedszkolaka

Zabawy na placu przedszkolnym

Pokaz mody wiosennej

Zielony Dzień

Cała Polska Czyta Dzieciom

Goście z Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

Vive Tauron Kielce

Walentynki

Biały Dzień w Przedszkolu

Cykl zajęć profilaktycznych

Pracownicy czytają bajki dzieciom

Wigilia

Jasełka w Domu Pomocy Społecznej

Dzień Aktywnej Rehabilitacji

 

ANDRZEJKI

Dzień Pluszowego Misia

Miedzynarodowy Dzień Praw Dziecka

WYJŚCIE NA CMENTARZ


WYCIECZKA DO LASU

 
ZAJĘCIA W GRUPACHCAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WIGILIA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

SPOTKANIE Z GÓRNIKAMI

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA STARSZAKA

"PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH"

 

WYJŚCIE DO PARKU
2015 pszczolki park

POZNAWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
2015 pszczolki znaki

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.