^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player
   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

Pszczółki
Grupa integracyjna dzieci 4-letnich


Nauczyciele prowadzący:
mgr Jolanta Bieniek
mgr Monika Dutkiewicz

Nauczyciel wspomagający:
mgr Katarzyna Paszkiewicz

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Angelika Dobosz

Nauczyciel zjęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Pomoc nauczyciela:
mgr Arleta Mikos

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Jolanta Detka

Oddział czynny w godz. 8:00 – 14:30

    Integracyjna grupa "Pszczółki" to w większości dzieci 4- letnie. Oddział liczy 20 radosnych dzieci – 10 dziewczynek i 10 chłopców. Jedno dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz pięcioro dzieci posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i są one objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której uczestniczą również w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych ze specjalistami: neurologopedą, rehabilitantem, pedagogiem oraz terapeutą integracji sensorycznej. Rozwój umysłowy dzieci wspomagany jest dzięki organizacji ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek, teatrzyków, spotkań z ciekawymi ludźmi, a fizyczny przez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali przedszkolnej, wielofunkcyjnej oraz na świeżym powietrzu. Małe dzieci mają swoje małe problemy, które staramy się wspólnie rozwiązywać. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycielek by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. Przedszkolaki wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Bardzo lubią zabawy dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań.

Wszyscy przychodzimy do naszej sali uśmiechnięci i w dobrych humorach, a to dlatego, by nasz każdy dzień w przedszkolu był radosny i wyjątkowy. W naszej grupie nigdy się nie nudzimy i codziennie spędzamy ciekawie czas. 
   

 

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale nr III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (mycie rąk, toaleta).
9:00 - 9:30 Śniadanie.
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
9:30 - 10:00 Zajęcia dodatkowe: język angielski (poniedziałek, środa).
10:00 - 10:15 Zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe.
10:15 - 10:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne.
10:30 - 11:00 Zajęcia dodatkowe: rytmika (czwartek).
Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (mycie rąk, toaleta).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:45 Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej - mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
12:45 - 13:30 Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich, zabawy swobodne.
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (mycie rak, toaleta).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 14:30 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Zabawy inspirowane przez nauczycielkę lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
14:30 - 16:30 Dzieci przebywają w innych oddziałach.

 

 

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej jest:

  • dbałość o bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz naturalnych możliwości;
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i norm przyjętych w grupie;
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka
  • tworzenie przyjaznej atmosfery;
  • realizowanie zajęć i zabaw zgodnie z podstawą programową, z dostosowaniem do potencjału dzieci;
  • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


 

 

Zajęcia dodatkowe

W naszej grupie odbywają się także zajęcia dodatkowe finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony w formie zabawy, w korelacji  z wszystkimi obszarami edukacji, uczący  podstawowych zwrotów oraz oswajający dzieci z prawidłową wymową, akcentem. Podczas zajęć koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystujących  w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe, dają możliwość poznawania różnych instrumentów, uczenia piosenek i śpiewu oraz dają możliwość uczestniczenia w zajęciach ruchowych oraz ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawa połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Wrzesień 2017

 

1.Nasza grupa.
-podawanie swojego imienia, nazwiska;
-określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć;
-poznanie imion i nazwisk dzieci z grupy;
-przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
-samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych;
-zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;
-spożywanie posiłków- prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem.
2.Jestem przedszkolakiem.
-określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć;
-utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy;
-przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
-samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych.
3.Uliczne sygnały. 
-poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;
-poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych;
-zaznajomienie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wyjścia.
4.Nadeszła jesień. 
-oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich;
-poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych;
-pokazywanie na przykładzie jeża, bociana i wiewiórki, jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy.

 
Piosenka do nauki
"Jestem sobie przedszkolaczek"

I. Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie płaczę.
Na bębenku marsza gram, ram tam tam, ram tam tam.
II. Mamy tu zabawek wiele, razem bawić się weselej.
Bo kolegów dobrych mam, ram tam tam, ram tam tam.
III. Kto jest beksą i mazgajem, ten się do nas nie nadaje.
Niechaj w domu siedzi sam, ram tam tam, ram tam tam.
IV. Mamy klocki, kredki, farby- to są nasze wspólne skarby.
Bardzo dobrze tutaj nam, ram tam tam, ram tam tam.

 
Wiersz do nauki
H. Fronczek "Jesienny deszcz"

Kapie z nieba deszcz jesienny smutny, mokry, nieprzyjemny.
Idą dzieci w pelerynach, idą dzieci w smutnych minach.
Parasole smutne mają – drzwi przedszkola otwierają.
I już radość dookoła. Pani czeka i nas woła.
Tu zabawa jest od rana i niesmutny deszcz jest dla nas.

 

Aktualności


Sprzątanie Świata

Dzień Przedszkolaka

Zabawy na placu przedszkolnym

Pokaz mody wiosennej

Zielony Dzień

Cała Polska Czyta Dzieciom

Goście z Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

Vive Tauron Kielce

Walentynki

Biały Dzień w Przedszkolu

Cykl zajęć profilaktycznych

Pracownicy czytają bajki dzieciom

Wigilia

Jasełka w Domu Pomocy Społecznej

Dzień Aktywnej Rehabilitacji

 

ANDRZEJKI

Dzień Pluszowego Misia

Miedzynarodowy Dzień Praw Dziecka

WYJŚCIE NA CMENTARZ


WYCIECZKA DO LASU

 
ZAJĘCIA W GRUPACHCAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WIGILIA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

SPOTKANIE Z GÓRNIKAMI

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA STARSZAKA

"PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH"

 

WYJŚCIE DO PARKU
2015 pszczolki park

POZNAWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
2015 pszczolki znaki

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.