^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

Pszczółki
Grupa integracyjna dzieci 4- i 5-letnich


Nauczyciele prowadzący:
mgr Jolanta Bieniek
mgr Monika Dutkiewicz

Nauczyciel wspomagający:
mgr Dorota Parobiec

Nauczyciel religii:
mgr s. Józefa Zubka

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Paulina Głowacka-Sasak

Nauczyciel zjęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Pomoc nauczyciela:
mgr Jolanta Detka

Oddział czynny w godz. 8:00 – 15:30

Integracyjna grupa "Pszczółki" to  w większości 4- 5 latki. Oddział liczy 20 radosnych dzieci – 7 dziewczynek i 13 chłopców. Pięcioro dzieci posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i są one objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której uczestniczą również w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych ze specjalistami: neurologopedą, rehabilitantem, pedagogiem oraz terapeutą integracji sensorycznej. Rozwój umysłowy dzieci wspomagany jest dzięki organizacji ciekawych zajęć, spacerów,  wycieczek, teatrzyków, spotkań z ciekawymi ludźmi, a fizyczny przez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali przedszkolnej, wielofunkcyjnej oraz na świeżym powietrzu. Małe dzieci mają swoje małe problemy, które staramy się wspólnie rozwiązywać. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycielek by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. Przedszkolaki wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Bardzo lubią zabawy dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Motto PSZCZÓŁEK brzmi "Przedszkole to nasz drugi dom". Każdego dnia poprzez zabawę razem odkrywamy i poznajemy otaczający świat. Stawiamy zarówno na współdziałanie oraz rozwój samodzielności naszych wychowanków.
 

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:00 - 8:30 Religia (piątek).
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe.
9:00 - 9:30 Śniadanie.
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:15 Zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe.
10:00 - 10:30 Zajęcia dodatkowe: zajęcia muzyczno-ruchowe (czwartek).
10:15 - 10:45 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe.
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:45 Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
12:45 - 13:30 Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich, zabawy swobodne.
13:00 - 13:30 Religia (środa).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe.
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 15:30 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych. Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Praca zespołowa lub indywidulana o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
15:30 - 16:30 Dzieci przebywają w innych oddziałach.

 

 

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej jest:

  • dbałość o bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz naturalnych możliwości;
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i norm przyjętych w grupie;
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka
  • tworzenie przyjaznej atmosfery;
  • realizowanie zajęć i zabaw zgodnie z podstawą programową, z dostosowaniem do potencjału dzieci;
  • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


 

 

Zajęcia dodatkowe

W naszej grupie odbywają się także zajęcia dodatkowe finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony w formie zabawy, w korelacji  z wszystkimi obszarami edukacji, uczący  podstawowych zwrotów oraz oswajający dzieci z prawidłową wymową, akcentem. Podczas zajęć koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystujących  w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe, dają możliwość poznawania różnych instrumentów, uczenia piosenek i śpiewu oraz dają możliwość uczestniczenia w zajęciach ruchowych oraz ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawa połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

 

.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Czerwiec 2017

1. 2. Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt, określenie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY
3. Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie, rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenia z nimi, jedzenie nieznanych roślin, brudnych owoców, zbliżanie się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów, bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przy-borów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw. Przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
NA MOIM PODWÓRKU
4. obserwowanie, w sposób bezpośredni i pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące).
przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu. poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
WAKACJI NADSZEDŁ CZAS

Piosenka do nauki:
"Niech żyją wakacje"

Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las
I niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.
Pojedzie z nami piłka
i kajak, i skakanka
Będziemy grać w siatkówkę
od samiutkiego ranka.
Gorące, złote słońce
na ciemno nas opali
W srebrzystej, bystrej rzece
będziemy się kąpali.
Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las
I niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.

Wiersz do nauki:

J. Koczanowska „Nie wolno!”

Nawet małe dziecko dobrze o tym wie,
kto to jest znajomy, a kto obcym jest...
Ze znajomym można bawić się, rozmawiać,
ale gdy ktoś obcy, to trzeba uważać!
Nie wolno zaufać, nawet gdy ktoś mówi,
że zna mamę, tatę i bardzo nas lubi.
Nie wolno przyjmować słodyczy, podarków
lub iść z nieznajomym na spacer do parku.

 

Aktualności

Drodzy Rodzice!!! 

Zapraszam na zajęcia otwarte, które odbędą się 07.06.2017 r. (środa) o godz. 9.30.

mgr Jolanta Bieniek
 

 

Zabawy na placu przedszkolnym

Pokaz mody wiosennej

Zielony Dzień

Cała Polska Czyta Dzieciom

Goście z Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

Vive Tauron Kielce

Walentynki

Biały Dzień w Przedszkolu

Cykl zajęć profilaktycznych

Pracownicy czytają bajki dzieciom

Wigilia

Jasełka w Domu Pomocy Społecznej

Dzień Aktywnej Rehabilitacji

 

ANDRZEJKI

Dzień Pluszowego Misia

Miedzynarodowy Dzień Praw Dziecka

WYJŚCIE NA CMENTARZ


WYCIECZKA DO LASU

 
ZAJĘCIA W GRUPACHCAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WIGILIA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

SPOTKANIE Z GÓRNIKAMI

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA STARSZAKA

"PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH"

 

WYJŚCIE DO PARKU
2015 pszczolki park

POZNAWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
2015 pszczolki znaki

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.