^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny
2018/2019.

 

 • 12.04.2018 r. – 18.04.2018 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.
 • 19.04.2018 r. – 27.04.2018 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu, wypełniając wniosek umieszczony na stronie http://kielce.formico.pl podanej do wiadomości przez UM Kielce i na stronie przedszkola (logowanie się na stronie możliwe będzie w terminie od 19.04.2018 r. do 27.04.2018 r.). Wniosek po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do każdej wybranej placówki w celu zatwierdzenia.
 • 24.05.2018 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 24.05.2018 r. – 30.05.2018 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców kandydata woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko. Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.
 • 04.06.2018 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej jednostki.


Czytaj więcej... 

Dokumenty do pobrania

Definicja dochodu

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Rekrutacja uzupełniająca

   Organ Prowadzący informuje rodziców, że rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie według podanego niżej harmonogramu w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsca.

 • 25.05.2017r. – 01.06.2017r. godz. 15:00 – nabór uzupełniający - przyjmowanie podań przez placówki.
 • 14.06.2017r. do godz. 15:00 – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych.
 • 14.06.2017r. – 21.06.2017r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola/ szkoły.
 • 23.06.2017r. do godz. 12:00– ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli.

Czytaj więcej...

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Tryb odwoławczy
obowiązujący w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2017/2018

   Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  informuje rodziców dzieci,  iż od dnia 23 maja 2017r – czyli dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, będzie można składać w jednostce pierwszego wyboru odwołania określone w ,,Trybie odwoławczym” na podstawie Ustawy Prawo oświatowe art. 158 ust. 6, 7, 8, 9.

Czytaj więcej...

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Komunikat dla rodziców dzieci, które znalazły się na
Liście kandydatów zakwalifikowanych
do Przedszkola Samorządowego nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach

     Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach informuje Państwa, że w dniach od 12.05.2017r. do 19.05.2017r. do godziny 15:00 odbywać się będzie w budynku naszego przedszkola potwierdzanie przez rodziców dzieci, które znalazły się na ,,Liście kandydatów zakwalifikowanych do naszej jednostki” woli korzystania z usług placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia w wyżej wymienionym terminie będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

Dokument ,,Potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola” dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej naszej jednostki http://nr8.przedszkolekielce.pl w zakładce ,,Dokumenty do pobrania.”

Informacji dla rodziców kandydatów zakwalifikowanych do innej jednostki, dla których nasza jednostka była jednostką pierwszego wyboru udzielać będzie osobiście dyrektor przedszkola.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

Rekrutacja
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce
na rok szkolny 2017/2018 r.

     Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi informuje Rodziców dzieci o terminach poszczególnych etapów rekrutacji zgodnie z zarządzeniem Ustawodawcy i kryteriami samorządowymi Urzędu Miasta Kielce.

 • 06.04.2017 r. – 12.04.2017 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki. 
 • 13.04.2017 r. – 25.04.2017 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając wniosek umieszczony na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kielce/default.aspx (logowanie się na stronie możliwe będzie w terminie od 13.04.2017r. do 25.04.2017r.). Wniosek po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do każdej wybranej placówki w celu zatwierdzenia. Link do wniosku oraz druki oświadczeń dostępne są także na stronie internetowej przedszkola.
 • 12.05.2017 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 12.05.2017 r. – 19.05.2017 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko. Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.
 • 23.05.2017 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej jednostki.
 • Czytaj więcej...
 • Zobacz ofertę przedszkola (opis jednostki)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

   Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
uprzejmie informuje Rodziców starających się o zapisanie dziecka
do naszej placówki w roku szkolnym 2017/2018, że zasady wyliczania dochodu
regulują artykuły Ustawy dotyczącej naboru.

 Czytaj więcej...

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.