^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

   Plan dnia   
  Główne zadania       Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe     Aktualności   

 

"Muchomorki"
Grupa dzieci 6-letnich

 

 


Nauczyciele prowadzący:

mgr Monika Stawarz
mgr Justyna Sikora

Nauczyciele specjaliści:
mgr Patrycja Pindur
mgr Karolina Wojtyś-Bielecka

Nauczyciele wspomagający:
mgr Patrycja Pindur
mgr Ilona Ślęzak

Nauczyciel religii:
mgr s. Józefa Zubka

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Angelika Dobosz

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Asystent osoby niepełnosprawnej:
lic. Paulina Sabat

Pomoc nauczyciela:
mgr Anna Gałczyńska

Oddział czynny w godz. 7:30 – 16:00

   Nasza grupa sześciolatków liczy dwadzieścioro pięcioro przedszkolaków: osiem dziewczynek i siedemnastu chłopców. Dziesięcioro dzieci posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaś jedno opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju i są one objęte pomocą takich specjalistów jak: tyflopedagog, surdopedagog, pedagog, rehabilitant, neurologopeda, surdologopeda, oraz terapeuta integracji sensorycznej. Nasza grupa wspiera dzieci niedowidzące, niesłyszące, z afazją, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa, a także niepełnosprawne ruchowo.

„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się przez wszystko co robią.” - Carolyn Hooper. W tym roku poprzez różnorodne zabawy i zajęcia, przygotowujemy się do podjęcia nauki w szkole. W przedszkolu uczymy się uważnie słuchać, liczyć, śpiewać, i recytować wiersze. Utrwalamy i zdobywamy nowe wiadomości, umiejętności i sprawności. Każdy dzień stawia przed nami nowe wyzwania, dzięki którym odkrywamy i poznajemy otaczający świat. Przyswajamy nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów oraz szanowania pracy swojej i innych. Chętnie uczestniczymy w zajęciach muzyczno – ruchowych i z języka angielskiego. Wiele radości sprawiają nam spacery, ruch na świeżym powietrzu, a przede wszystkim na pięknym placu zabaw, gdzie rozładowujemy pokłady energii. Staramy się współdziałać, ale też być samodzielni. Tworzymy zgraną grupę, pomagamy sobie wzajemnie w napotykanych trudnościach, uczymy i bawimy się w atmosferze życzliwości i przyjaźni.

Plan dnia

6:30 - 7:30 Schodzenie się dzieci w grupie III.
7:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy przy stolikach. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań dzieci z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:50 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8:50 - 9:00 Przygotowanie do śniadania (sprzątanie zabawek, toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:30 Śniadanie.
9:30 - 10:30 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne. 
9:30 - 10:00 Zajęcia dodatkowe: religia (poniedziałek, środa).
10:00 - 10:30 Język angielski (poniedziałek, środa).
10:30 - 11:50 Spacery i wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
10:45 - 11:15 Zajęcia muzyczno-ruchowe (czwartek).
11:50 - 12:00 Przygotowanie do obiadu (sprzątanie zabawek, toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:40 Profilaktyka jamy ustnej: mycie zębów.
12:40 - 13:40 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia inspirowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
13:40 - 13:45 Przygotowanie do podwieczorku.
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 16:00 Zabawy inicjowane przez dzieci lub nauczyciela. Gry i zabawy przy stolikach. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.
16:00 - 16:30 Dzieci przebywają w oddziale III.

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

  • zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka,
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • organizacja zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
  • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Styczeń 2018

 

1. Interesujemy się książką.
Organizowanie w sali kącika książki: systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację, przestrzeganie za-sad korzystania z książek: odwracanie stron, oglądanie tekstu.
Wzbudzanie zainteresowania literaturą: słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów, tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela.
2. Uczymy się czytać.
Elementarna nauka czytania: rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich, tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.
3. Nasza edukacja matematyczna.
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia: rozpoznawanie cyfr.
Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania: klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
Rozwijanie intuicji geometrycznej: nazywanie figur geometrycznych.
4. Poznajemy przyrodę.
Zima: dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach, nazywanie ptaków odwiedzających karmnik, zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami, rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.
5. Nasze bezpieczeństwo na co dzień.
Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów: poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, zamarzniętym stawie.
6. Nasze rodziny.
Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym, przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

 

Piosenka do nauki „Kolega dziadek”
(sł i muz. K. Gowik)

I. Gdy tata mój pracuje cały dzień,
a mama idzie na spacer z psem,
to wtedy dziadek, dziadek mym kolegą jest,
bo dziadek mocno kocha mnie, tak, mnie!

Ref:
Dziadku, dziadku, jak to dobrze ciebie mieć.
Mądry jesteś, bo masz chyba ze sto lat!
Poczytamy bajki, urządzimy mecz,
potem ze mną pizzę będziesz jadł.
Dziadku, dziadku, jak to dobrze, że masz czas.
Różne sprawy wytłumaczysz tak jak nikt
i będziemy śmiać się razem, cha, cha, cha!
Najfajniejsze to są z dziadkiem dni!

II. Gdy nudzę się, co robić nie mam już,
dzwonię do dziadka, by przyszedł tu,
by jakoś zaczarował cały wielki świat
i aby z nieba popcorn spadł! Tak, spadł!

Ref:
Dziadku, dziadku...

 

 

Wiersz do nauki
W. Chotomska
„Kwiaty dla dziadka”

Kto ci opowie o dawnych latach?
Tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie,
jak ludzie rosną,
opowie Ci – Twój dziadek.

Otworzy serce,
kieszeń otworzy,
podsunie czekoladę.
Z Twoich sukcesów
zawsze się cieszy.
Kto? No, wiadomo – dziadek!

A jak coś spsocisz,
jak coś naknocisz,
jak trzeba spytać o radę –
to kto za uszy
wyciągnie z biedy?
Wiadomo, zawsze – dziadek!

Więc, wnuki proszą,
żeby w kwiaciarniach
kwiatków nie chować pod ladę.
Dziadek ma święto!
Kwiaty dla dziadka!
Wiwat, niech żyje dziadek!

 

 

Aktualności


 OGŁOSZENIE
W dniu 18.01.2018r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie grupowe. Celem spotkania będzie podsumowanie pracy przedszkola w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 oraz indywidualne konsultacje z zainteresowanymi rodzicami.

Serdecznie zapraszamy

 

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

WIGILIA

GÓRA GROSZA

KONKURS - ŁAŃCUCH CHOINKOWY

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

BARBÓRKA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

ANDRZEJKI

ROZWIJAMY SIĘ RUCHOWO

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

ROBIMY KOKTAJL OWOCOWY

WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

WYCIECZKA DO PASIEKI RODZINNEJ "MIODY NAPĘKOWSKIE"

CZEKOLADOWY DZIEŃ

ZDROWO - OWOCOWO

DZIEŃ CHŁOPAKA

 

I PO LESIE CHODZI JESIEŃ

Sprzątanie Świata

Dzień Przedszkolaka

Na skrzyżowaniu

Festyn

Pomarańczowy dzień

Ratownik

Konkurs taneczny

Siejemy nasiona

Tydzień Kultury Języka

Zielony Dzień

Spotkanie z Aktorem Teatru "Kubuś"

Goście z Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

Odwiedziny pani Bibliotekarki

Vive Tauron Kielce

Nasza Pani Jadwiga

Walentynki

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

SPOTKANIE ZE STOMATOLOGAMI

Wigilia

 
Andrzejki

 
Prawa dziecka

 

 
SAŁATKA OWOCOWA

 
SPRZĄTANIE ZIEMI

 
ZAJĘCIA W GRUPACHWYCIECZKA DO LASU


WYJŚCIE NA SKRZYŻOWANIE


ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

Pasowanie na Starszaka

Wycieczka do Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach

"Zdrowo się odżywiamy, bo sałatki przyrządzamy"

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS


ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

RELIGIA

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.