^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
  Główne zadania       Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe     Aktualności   

 

"Muchomorki" i "Krasnale"
Grupa dzieci 5-, 6- i 7-letnich

 

 


Nauczyciele prowadzący w grupie Muchomorków:

mgr Małgorzata Wąsala
mgr Elżbieta Musiał

Nauczyciele prowadzący w grupie Krasnali:
mgr Renata Pająk
mgr Ilona Ślęzak
mgr Anna Wójcik

Nauczyciel religii w grupie Muchomorków i Krasnali:
mgr s. Józefa Zubka

Nauczyciel języka angielskiego w grupie Muchomorków i Krasnali:
mgr Paulina Głowacka- Sasak

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych w grupie Muchomorków i Krasnali:
mgr Anna Pawłowska

Pomoc nauczyciela w grupie Muchomorków i Krasnali:
Jadwiga Baran

Oddział czynny w godz. 8:00 – 15:30

   Starszaki: Muchomorki i Krasnale, kontynuując w tym roku szkolnym swoją wspaniałą przygodę z przedszkolem dzielą zgodnie jedną salę. Dzieci dobrze czują się razem. Spędzają wiele czasu na wspólnych zabawach, uczestniczą w zajęciach ruchowych, grach zręcznościowych, jednak zajęcia dydaktyczne odbywają się w małych, piętnastoosobowych grupach. Pięcioro naszych koleżanek i kolegów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaś dwoje dzieci ma opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Dzieci wymagające specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych przez nauczycieli specjalistów takich jak: surdologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda, rehabilitant i pedagog. W przedszkolu uczymy się uważnie słuchać, liczyć, śpiewać piosenki, recytować wiersze i poznawać otaczający nas świat, gdyż w tym roku mamy do zrealizowania szczególny cel - przygotowujemy się do pójścia do szkoły. Chętnie wykonujemy ciekawe prace plastyczne i techniczne. Wiele radości sprawiają nam zabawy w ogrodzie przedszkolnym, podczas których uczymy się przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Tworzymy zgraną grupę, pomagamy sobie wzajemnie w napotykanych trudnościach, uczymy i bawimy się w atmosferze życzliwości i przyjaźni. Chętnie przychodzimy do przedszkola każdego dnia.

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale Ii - Biedronki.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:00 - 8:30 Zajęcia dodatkowe- język angielski (poniedziałek, wtorek).
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne- zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:30 Śniadanie.
9:30 - 11:45 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Ćwiczenia gimnastyczne prowadzone w sali i na powietrzu. Spacery i wycieczki. Zabawy badawcze, integracyjne i inne. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, zapobiegające agresji (w zależności od potrzeb grupy).
10:30 - 11:00 Religia (czwartek).
10:30 - 11:00 Zajęcia dodatkowe – zajęcia muzyczno- ruchowe (piątek).
11:30 - 12:00 Religia (środa).
11:45 - 12:00 Przygotowanie do obiadu.
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:45 Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej - mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
12:45 - 13:30 Zajęcia relaksacyjne, uspakajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich).
13:30 - 13:45 Przygotowanie do podwieczorku.
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 15:30 Gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia i zabawy utrwalające zdobyte umiejętności. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych: bajki, wiersze, piosenki, utwory instrumentalne. Zabawy inspirowane przez nauczycielkę lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Czytanie książek i czasopism. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
15:30 - 16:30 Dzieci przebywają w innych oddziałach.

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

  • zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka,
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • organizacja zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
  • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

 

Zajęcia dodatkowe

 

W naszej grupie odbywają się także zajęcia dodatkowe finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony w formie zabawy, w korelacji  z wszystkimi obszarami edukacji, uczący  podstawowych zwrotów oraz oswajający dzieci z prawidłową wymową, akcentem. Podczas zajęć koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystujących  w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe, dają możliwość poznawania różnych instrumentów, uczenia piosenek i śpiewu oraz dają możliwość uczestniczenia w zajęciach ruchowych oraz ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawa połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Czerwiec 2017

1.Nasza Ziemia
Poznawanie świata
nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie), zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.
To ja
Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.

2.Nasze bezpieczeństwo na co dzień
Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:
bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie rozmawiania z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenia z nimi jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów
bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
Dbamy o nasze zdrowie
Dbałość o higienę
przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

3.4. Poznajemy przyrodę
Lato
obserwowanie, w sposób bezpośredni i pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące).
Nasze bezpieczeństwo na co dzień
Poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich
przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu.
Nasz kontakt z techniką
Środki transportu
poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

                  

Piosenka „Święto dzieci”

Dzisiaj święto wszystkich dzieci,
Niech nam pięknie słońce świeci.
O, jak ptaki dziś śpiewają,
Tak życzenia nam składają.
Ref: weźmy się wszyscy za ręce w kole,
Podskoczmy w górę, klaśnijmy w dłonie.
Na palcach wznieśmy się wesoło
I zróbmy mały obrót wkoło
Wszyscy śmieją się od rana,
Każda buzia roześmiana.
Czar zabawy dziś panuje,
Każde serce się raduje.

 

 

Wiersz K. Datkun-Czerniak pt: „Święto dzieci”

Czy czarny, czy żółty
masz kolor skóry
Nieważne, chodź z nami,
głowa do góry.
Dziś nasze święto,
śmiej się wesoło,
Daj rękę kolego
i tańczmy w koło.
Czy mieszkasz w Afryce,
czy mieszkasz w Azji
Pamiętaj: świat cały
jest dla odważnych.
Mów zawsze prawdę,
bądź przyjacielem
Żyć wtedy na świecie
będzie weselej.

Aktualności

 

Festyn

Pomarańczowy dzień

Ratownik

Konkurs taneczny

Siejemy nasiona

Tydzień Kultury Języka

Zielony Dzień

Spotkanie z Aktorem Teatru "Kubuś"

Goście z Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

Odwiedziny pani Bibliotekarki

Vive Tauron Kielce

Nasza Pani Jadwiga

Walentynki

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

SPOTKANIE ZE STOMATOLOGAMI

Wigilia

 
Andrzejki

 
Prawa dziecka

 

 
SAŁATKA OWOCOWA

 
SPRZĄTANIE ZIEMI

 
ZAJĘCIA W GRUPACHWYCIECZKA DO LASU


WYJŚCIE NA SKRZYŻOWANIE


ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

Pasowanie na Starszaka

Wycieczka do Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach

"Zdrowo się odżywiamy, bo sałatki przyrządzamy"

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS


ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

RELIGIA

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.