^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
  Główne zadania       Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe     Aktualności   

 

"Muchomorki"
Grupa dzieci 6-letnich

 

 


Nauczyciele prowadzący:

mgr Monika Stawarz
mgr Justyna Sikora

Nauczyciele specjaliści:
mgr Patrycja Pindur
mgr Karolina Wojtyś-Bielecka

Nauczyciele wspomagający:
mgr Patrycja Pindur
mgr Ilona Ślęzak

Nauczyciel religii:
mgr s. Józefa Zubka

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Angelika Dobosz

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Asystent osoby niepełnosprawnej:
lic. Paulina Sabat

Pomoc nauczyciela:
mgr Anna Gałczyńska

Oddział czynny w godz. 7:30 – 16:00

   Nasza grupa sześciolatków liczy dwadzieścioro pięcioro przedszkolaków: osiem dziewczynek i siedemnastu chłopców. Dziesięcioro dzieci posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaś jedno opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju i są one objęte pomocą takich specjalistów jak: tyflopedagog, surdopedagog, pedagog, rehabilitant, neurologopeda, surdologopeda, oraz terapeuta integracji sensorycznej. Nasza grupa wspiera dzieci niedowidzące, niesłyszące, z afazją, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa, a także niepełnosprawne ruchowo.

„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się przez wszystko co robią.” - Carolyn Hooper. W tym roku poprzez różnorodne zabawy i zajęcia, przygotowujemy się do podjęcia nauki w szkole. W przedszkolu uczymy się uważnie słuchać, liczyć, śpiewać, i recytować wiersze. Utrwalamy i zdobywamy nowe wiadomości, umiejętności i sprawności. Każdy dzień stawia przed nami nowe wyzwania, dzięki którym odkrywamy i poznajemy otaczający świat. Przyswajamy nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów oraz szanowania pracy swojej i innych. Chętnie uczestniczymy w zajęciach muzyczno – ruchowych i z języka angielskiego. Wiele radości sprawiają nam spacery, ruch na świeżym powietrzu, a przede wszystkim na pięknym placu zabaw, gdzie rozładowujemy pokłady energii. Staramy się współdziałać, ale też być samodzielni. Tworzymy zgraną grupę, pomagamy sobie wzajemnie w napotykanych trudnościach, uczymy i bawimy się w atmosferze życzliwości i przyjaźni.

Plan dnia

6:30 - 7:30 Schodzenie się dzieci w grupie III.
7:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy przy stolikach. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań dzieci z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:50 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8:50 - 9:00 Przygotowanie do śniadania (sprzątanie zabawek, toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:30 Śniadanie.
9:30 - 10:30 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne. 
9:30 - 10:00 Zajęcia dodatkowe: religia (poniedziałek, środa).
10:00 - 10:30 Język angielski (poniedziałek, środa).
10:30 - 11:50 Spacery i wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
10:45 - 11:15 Zajęcia muzyczno-ruchowe (czwartek).
11:50 - 12:00 Przygotowanie do obiadu (sprzątanie zabawek, toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:40 Profilaktyka jamy ustnej: mycie zębów.
12:40 - 13:40 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia inspirowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
13:40 - 13:45 Przygotowanie do podwieczorku.
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 16:00 Zabawy inicjowane przez dzieci lub nauczyciela. Gry i zabawy przy stolikach. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.
16:00 - 16:30 Dzieci przebywają w oddziale III.

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

  • zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka,
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • organizacja zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
  • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Maj 2018

 

Nasza miejscowość, nasz region
Poznawanie swojej miejscowości
– nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych zabytków, miejsc
– poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
– organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonane w przedszkolu
i przyniesione z domu
– słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary.
Jesteśmy Polakami
Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
– poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego
– podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
– poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu
i ważniejszych miejsc
– nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, Morza Bałtyckiego, gór – Tatr – oraz większych miast Polski.
W świecie sztuki. Muzyka
Słuchanie i śpiewanie piosenek
- zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek.
Gra na instrumentach perkusyjnych
- wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie i grupowo (tworzenie orkiestry)
- wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.
Nasze rodziny
Podawanie informacji na temat swojej rodziny
- podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.
Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym
- przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.
Uczymy się czytać
Elementarna nauka czytania
– czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
Nasza edukacja matematyczna
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
– rozpoznawanie cyfr i liczby 10
– poznawanie nominałów wybranych monet i banknotów; używanie ich papierowych sylwet
w zabawie.
Orientacja przestrzenna
– określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od.
Poznajemy przyrodę
Wiosna
– poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
- określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

 

Piosenka
„Magiczna wróżka” sł. i muz. K. Gowik

I. Moja mama lubi marzyć, płynąć nad chmurami,
rzucać mi promyki słońca w dół.
Moja mama zawsze błyszczy uśmiechami,
kiedy pyszny obiad stawia mi na stół.
Ref: Moja mama zawsze wszystko dobrze wie!
Moja mama fruwała dziś z ptakami.
Ciemne chmury zmiotła gdzieś,
ja nie wiem gdzie, nie wiem gdzie.
Moja mama zawsze wszystko dobrze wie!
Moja mama miała dzisiaj dobry dzień,
moja magiczna wróżka z herbatą x do łóżka.
II. Moja mama lubi kwiaty, kocha leśne wróżki.
Podsłuchuje o czym szepcze wiatr,
a wieczorem kiedy sobie leżę w łóżku,
opowiada, co pan żuk na obiad jadł.
III. Kocham bardzo moją mamę i jej wszystkie czary,
bajki śmieszki i całusków moc.
To są dla mnie bardzo ważne, wielkie dary.
Śpiewam mamie tę piosenkę w dzień i w noc.

 

 

Wiersz
„Wiersz dla taty i mamy” E. Waśniowska

 

Kiedy deszcz kapie i straszy,
gdy muszę zjeść talerz kaszy,
gdy rower wciąż łańcuch gubi,
gdy myślę, że nikt mnie nie lubi,
wtedy
przytatulić się do taty muszę szybko,
tatuś nazwie mnie jak zwykle
- srebrną rybka,
pożartuje, w nos da prztyczka i pomoże.
Rower jedzie,
kasza pyszna,
a deszcz?
Przymatulić się do mamy,
przytatulić się do taty
i już smutek, już zmartwienie
w mig ucieka!

 

 

Aktualności

 

 

 

Konstytucja 3 Maja

Zabawy badawcze

 "Gwiazda Tenisa"

 "Smacznie, zdrowo, kolorowo"

 Konkurs na najpiękniejszą Marzannę

 Konkurs "Moja rada na odpada"

 Powitanie wiosny i "zielony dzień"

 Promujemy zdrowie

 Bajki migowe, badania słuchu

 Bajki z kliszy

 Konkurs "W krainie poezji"

 

TYDZIEŃ - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WIZYTA STOMATOLOGA

 DZIEŃ ZDROWEJ PRZEKĄSKI

 DZIEŃ BACI I DZIADKA W DPS

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

WIGILIA

GÓRA GROSZA

KONKURS - ŁAŃCUCH CHOINKOWY

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

BARBÓRKA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

ANDRZEJKI

ROZWIJAMY SIĘ RUCHOWO

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

ROBIMY KOKTAJL OWOCOWY

WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

WYCIECZKA DO PASIEKI RODZINNEJ "MIODY NAPĘKOWSKIE"

CZEKOLADOWY DZIEŃ

ZDROWO - OWOCOWO

DZIEŃ CHŁOPAKA

 

I PO LESIE CHODZI JESIEŃ

Sprzątanie Świata

Dzień Przedszkolaka

Na skrzyżowaniu

Festyn

Pomarańczowy dzień

Ratownik

Konkurs taneczny

Siejemy nasiona

Tydzień Kultury Języka

Zielony Dzień

Spotkanie z Aktorem Teatru "Kubuś"

Goście z Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

Odwiedziny pani Bibliotekarki

Vive Tauron Kielce

Nasza Pani Jadwiga

Walentynki

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

SPOTKANIE ZE STOMATOLOGAMI

Wigilia

 
Andrzejki

 
Prawa dziecka

 

 
SAŁATKA OWOCOWA

 
SPRZĄTANIE ZIEMI

 
ZAJĘCIA W GRUPACHWYCIECZKA DO LASU


WYJŚCIE NA SKRZYŻOWANIE


ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

Pasowanie na Starszaka

Wycieczka do Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach

"Zdrowo się odżywiamy, bo sałatki przyrządzamy"

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS


ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

RELIGIA

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.