^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

   Plan dnia   
  Główne zadania       Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe     Aktualności   

 

"Muchomorki" i "Krasnale"
Grupa dzieci 6-letnich

 

 


Nauczyciele prowadzący w grupie Muchomorków:

mgr Aneta Kasprzyk
mgr Sylwia Przedwojewska

Nauczyciele prowadzący w grupie Krasnali:
mgr Elżbieta Musiał
mgr Agnieszka Słomka-Polewka
mgr Renata Pająk

Nauczyciele specjaliści w grupie Muchomorków:
mgr Aneta Bujak Duma

Nauczyciele specjaliści w grupie Krasnali:
mgr Ilona Ślęzak

Nauczyciel języka angielskiego w grupie Muchomorków i Krasnali:
mgr Małgorzata Błędzińska

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych w grupie Muchomorków i Krasnali:
mgr Anna Pawłowska

Nauczyciel religii w grupie Muchomorków i Krasnali:
mgr Józefa Zubka (s. Marcela)

Asystent osoby niepełnosprawnej:
Pani Paulina Sabat

Pomoc nauczyciela w grupie Muchomorków i Krasnali:
Pani Grażyna Osman


Oddział czynny w godz. 8:00 – 16:00

   Starszaki z grup „Krasnale” i „Muchomorki” swoją przygodę z przedszkolem rozpoczęły kilka lat temu i dobrze już znają wszystkie sale przedszkole oraz plac zabaw. Również w tym roku dwie grupy „Muchomorki” i „ Krasnale” dzielą jedną salę. Dzieci spędzają dużo czasu na wspólnych zabawach, jednak zajęcia dydaktyczne odbywają się w mniejszych szesnastoosobowych grupach. W grupie „Muchomorków” jest siedem dziewczynek i dziewięciu chłopców. Również w grupie „Krasnali” jest siedem dziewczynek i dziewięciu chłopców. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach, której uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: neurologopedą, fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej, trenerem umiejętności społecznych, tyflopedagogiem, surdopedagogiem i pedagogiem. Starszaki utrzymują relacje z rówieśnikami i zawierają przyjaźnie, a jeśli zdarzają się małe problemy staramy się je wspólne rozwiązać. Przedszkolaki zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycieli by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek oraz zabawy ruchowe w sali i na placu zabaw. Na co dzień szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, zgodnej zabawy, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych: język angielski, religia, zajęcia muzyczno-ruchowe. „Muchomorki i Krasnale” pomagają sobie wzajemnie w napotykanych trudnościach oraz bawią się w życzliwej atmosferze. Nauczyciele serdecznie zachęcają rodziców do współpracy.

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne - zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:30 Czynności  higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rąk). 
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:15 Zabawy ruchowe.
10:15 - 10:45 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne. (w godz.  11:00 – 11:30 we wtorek i czwartek z uwagi na język angielski).
10:30 - 11:00 Język angielski (wtorek, czwartek).
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe- przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich), zabawy swobodne lub spacery.
12:30 - 13:00 Zajęcia muzyczno – ruchowe (piątek).
13:30 - 14:00 Religia (poniedziałek, środa).

13:30 - 13:45

Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk,).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 16:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
16:00 - 16:30 Dzieci przebywają w oddziale III.

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

  • zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka,
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • organizacja zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
  • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Luty 2019

I. Baśnie, bajki, bajeczki.
- dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich;
- budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci, rozwijanie logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości;
- rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej;
- rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter;
- wzbogacanie wiedzy na temat teatru;
- rozszerzenie zakresu liczenia, wykorzystywanie ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych;
- kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą;
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach  oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.

II. Muzyka wokół nas
- słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej;
- poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta;
- zapoznanie z podziałem instrumentów, nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych;
- wzbogacanie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina;  
- zapoznanie z tradycjami związanymi z karnawałem;
- wdrażanie zasad kulturalnego zachowania podczas wspólnej zabawy na balu karnawałowym;
- doskonalenie umiejętności tanecznych;
- utrwalanie nazw liczebników głównych i liczebników porządkowych;
- zapoznanie ze znaczeniem nowych słów oraz położeniem nut na pięciolinii.

III. Cała Polska Czyta Dzieciom
- poznanie różnorodnych rodzajów książek;
- poznanie budowy książki;
- dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek;
- zdobywanie wiedzy na temat biblioteki i pracujących w niej osób;
- poznanie zawodów ludzi związanych z powstawaniem książki;
- utrwalanie nawyków poszanowania książki;
- słuchanie wierszy, opowiadań –polskich i zagranicznych autorów;
- integrowanie grupy poprzez zabawy i działania w pracy nad wspólną książką.

IV. Nie jesteśmy sami w kosmosie
- poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego;
- poznawanie zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma;
- poszerzanie wiedzy na temat Słońca i Księżyca oraz przyrządów służących do obserwowania kosmosu;
- formułowanie dłuższych wypowiedzi, poprawnych pod względem gramatycznym;
- rozwijanie umiejętności rachunkowych;
- rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo ruchowej.


Piosenka do nauki
„Baśniowe postacie” (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

I
Znam legendy o powstaniu Krakowa
i stolicy Polski, Warszawie:
o szewczyku, o smoku i Wiśle,
o Syrence i Warsie i Sawie.
Ref.
Książki niezwykłe, książki ciekawe,
tysiące legend, baśni i bajek.
Historii tyle, że trudno zliczyć,
chce poznać wszystkie, więc będę je czytać.
II
Z książki znam też krasnoludki, królewny
i Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę,
Czerwonego Kapturka, kłamczuchę,
Kota w butach i Piękną i Bestię.
Ref.  Książki...
III
Lubię czytać książki z mamą i z tatą,
piękne wiersze, opowiadania,
z nich się uczę, historię poznaję,
więc zachęcam was też do czytania.
Ref. Książki…

 

Wiersz do nauki
„Nutki” I. R. Salah 

Na pięciolinii siedzą nutki.
Wysunęły nóżki pokazały butki.
A te butki czarne, małe,
Do zabawy doskonałe.

Skoczyły czarne butki,
uciekły nocą z piosenki nutki.

Do –dobrze tańcowało,
re- w stawie rechotało,
mi – gawędziło miło,
fa – fasolę i groch sadziło,
sol-  malowało parasol,
la – lato pozdrawiało,
si – po włosku gadało,
do – wszystko dokładnie powtórzyło
i na pięciolinię wskoczyło.

 

 

Aktualności

 

 OGŁOSZENIE

Zapraszamy na konsultacje indywidualne z wychowawcami grup, które odbędą się w dniu 11.01.2019 r. w godz. 16.00- 17.00 w Muchomorkach z mgr Anetą Kasprzyk i w Krasnalach z mgr Agnieszką Słomką-Polewką.

Zapraszamy

 

 

 

Biały dzień

Wigilia

Jasełka

Powitanie Zimy - Biały Dzień w Przedszkolu

Koncert kameralny

Jasełka i Warsztaty Świateczne w Niepublicznym Przedszkolu "Słowicza Ferajan" w Kielcach

Wizyta Świętgo Mikołaja

Dzień aktywnej rehabilitacji

Znamy prawa dziecka

Andrzejki

Świętujemy Niepodległość z pensjonariuszami DPS

Pamiętamy...

Jesteśmy Super Starszakami

Dzień Przyjaciół Zwierząt

Bezpieczne Przedszkolaki

Przysmaki z sadu i ogrodu

Dzień Dyni

Na skrzyżowaniu

Sprzątanie Świata

Finansowy Elementarz

Dzień Mamy i Taty

Pomarańczowy Dzień

Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach

Konstytucja 3 Maja

Zabawy badawcze

 "Gwiazda Tenisa"

 "Smacznie, zdrowo, kolorowo"

 Konkurs na najpiękniejszą Marzannę

 Konkurs "Moja rada na odpada"

 Powitanie wiosny i "zielony dzień"

 Promujemy zdrowie

 Bajki migowe, badania słuchu

 Bajki z kliszy

 Konkurs "W krainie poezji"

 

TYDZIEŃ - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WIZYTA STOMATOLOGA

 DZIEŃ ZDROWEJ PRZEKĄSKI

 DZIEŃ BACI I DZIADKA W DPS

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

WIGILIA

GÓRA GROSZA

KONKURS - ŁAŃCUCH CHOINKOWY

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

BARBÓRKA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

ANDRZEJKI

ROZWIJAMY SIĘ RUCHOWO

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

ROBIMY KOKTAJL OWOCOWY

WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

WYCIECZKA DO PASIEKI RODZINNEJ "MIODY NAPĘKOWSKIE"

CZEKOLADOWY DZIEŃ

ZDROWO - OWOCOWO

DZIEŃ CHŁOPAKA

 

I PO LESIE CHODZI JESIEŃ

Sprzątanie Świata

Dzień Przedszkolaka

Na skrzyżowaniu

Festyn

Pomarańczowy dzień

Ratownik

Konkurs taneczny

Siejemy nasiona

Tydzień Kultury Języka

Zielony Dzień

Spotkanie z Aktorem Teatru "Kubuś"

Goście z Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

Odwiedziny pani Bibliotekarki

Vive Tauron Kielce

Nasza Pani Jadwiga

Walentynki

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

SPOTKANIE ZE STOMATOLOGAMI

Wigilia

 
Andrzejki

 
Prawa dziecka

 

 
SAŁATKA OWOCOWA

 
SPRZĄTANIE ZIEMI

 
ZAJĘCIA W GRUPACHWYCIECZKA DO LASU


WYJŚCIE NA SKRZYŻOWANIE


ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

Pasowanie na Starszaka

Wycieczka do Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach

"Zdrowo się odżywiamy, bo sałatki przyrządzamy"

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS


ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

RELIGIA

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.