^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

   Plan dnia   
  Główne zadania       Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe     Aktualności   

 

"Muchomorki"
Grupa dzieci 6-letnich

 

 


Nauczyciele prowadzący:

mgr Monika Stawarz
mgr Justyna Sikora

Nauczyciele specjaliści:
mgr Patrycja Pindur
mgr Karolina Wojtyś-Bielecka

Nauczyciele wspomagający:
mgr Patrycja Pindur
mgr Ilona Ślęzak

Nauczyciel religii:
mgr s. Józefa Zubka

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Angelika Dobosz

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Asystent osoby niepełnosprawnej:
lic. Paulina Sabat

Pomoc nauczyciela:
mgr Anna Gałczyńska

Oddział czynny w godz. 7:30 – 16:00

   Nasza grupa sześciolatków liczy dwadzieścioro pięcioro przedszkolaków: osiem dziewczynek i siedemnastu chłopców. Dziesięcioro dzieci posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaś jedno opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju i są one objęte pomocą takich specjalistów jak: tyflopedagog, surdopedagog, pedagog, rehabilitant, neurologopeda, surdologopeda, oraz terapeuta integracji sensorycznej. Nasza grupa wspiera dzieci niedowidzące, niesłyszące, z afazją, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa, a także niepełnosprawne ruchowo.

„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się przez wszystko co robią.” - Carolyn Hooper. W tym roku poprzez różnorodne zabawy i zajęcia, przygotowujemy się do podjęcia nauki w szkole. W przedszkolu uczymy się uważnie słuchać, liczyć, śpiewać, i recytować wiersze. Utrwalamy i zdobywamy nowe wiadomości, umiejętności i sprawności. Każdy dzień stawia przed nami nowe wyzwania, dzięki którym odkrywamy i poznajemy otaczający świat. Przyswajamy nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów oraz szanowania pracy swojej i innych. Chętnie uczestniczymy w zajęciach muzyczno – ruchowych i z języka angielskiego. Wiele radości sprawiają nam spacery, ruch na świeżym powietrzu, a przede wszystkim na pięknym placu zabaw, gdzie rozładowujemy pokłady energii. Staramy się współdziałać, ale też być samodzielni. Tworzymy zgraną grupę, pomagamy sobie wzajemnie w napotykanych trudnościach, uczymy i bawimy się w atmosferze życzliwości i przyjaźni.

Plan dnia

6:30 - 7:30 Schodzenie się dzieci w grupie III.
7:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy przy stolikach. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań dzieci z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:50 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8:50 - 9:00 Przygotowanie do śniadania (sprzątanie zabawek, toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:30 Śniadanie.
9:30 - 10:30 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne. 
9:30 - 10:00 Zajęcia dodatkowe: religia (poniedziałek, środa).
10:00 - 10:30 Język angielski (poniedziałek, środa).
10:30 - 11:50 Spacery i wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
10:45 - 11:15 Zajęcia muzyczno-ruchowe (czwartek).
11:50 - 12:00 Przygotowanie do obiadu (sprzątanie zabawek, toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:40 Profilaktyka jamy ustnej: mycie zębów.
12:40 - 13:40 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia inspirowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
13:40 - 13:45 Przygotowanie do podwieczorku.
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 16:00 Zabawy inicjowane przez dzieci lub nauczyciela. Gry i zabawy przy stolikach. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.
16:00 - 16:30 Dzieci przebywają w oddziale III.

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

  • zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka,
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • organizacja zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
  • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Marzec 2018

 

1. Poznajemy przyrodę.
Wiosna: poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt; dostrzeganie różnic w ich budowie; nazywanie domów, sposobów poruszania się i odżywiania zwierząt. Poznawanie historii powstawania węgla kamiennego oraz jego właściwości, a także wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tym okresie. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie; poznawanie zwiastunów wiosny.
2. Uczymy się czytać.
Elementarna nauka czytania: rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich, czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
3. Nasza edukacja matematyczna.
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia: rozpoznawanie cyfr; dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem zbiorów zastępczych; rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych; zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.
4. Jesteśmy Polakami.
Rozwijanie poczucia przynależności narodowej: poznawanie ważniejszych regionów Polski i znajdujących się tam bogactw naturalnych.
5. Nasze rodziny.
Wzmacnianie więzów w rodzinie: kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy.

 

Piosenka: sł. i muz. K. Gowik „Lody w zoo”

1. Małpa je banana, tygrys smacznie chrapie,
słonie sypią piaskiem wkoło,
hipopotam wodą pryska, foka ryby łapie.
Tak wesoło jest dzisiaj w zoo!
Ref: Kto, kto, kto chce iść dzisiaj do zoo?
Kto, kto, kto chce dziś lody zjeść w zoo?
2. Ale co to, co to? Kangur skoczył w błoto!
Lama puszy się jak dama,
hiena chce być małym kotkiem,
mleko pić z ochotą.
Tak wesoło jest dzisiaj w zoo!
Ref: Kto, kto …
3. Co to za żarty? Lew chce iść na narty,
a żyrafa do fotografa!
Rekin wielką ma ochotę na lot samolotem!
Tak wesoło jest dzisiaj w zoo!
Ref: Kto, kto …
4. Co tam znów się dzieje? Misiek rybek nie je,
i mieć skrzydła ma nadzieję …
Zebra liczy swoje paski, a ja wciąż się śmieję!
Tak wesoło jest dzisiaj w zoo!

 

 

Wiersz: A. Frączek „Chichopotam”
 

Wyszedł z błota hipopotam:
- Cha-chi-cho-cha! - zachichotał.
Słoń zbudzony owym dźwiękiem,
zakołysał trąbą z wdźiękiem:
- Tru-tu-tu-tu! Mój sąsiedzie!
Co cię śmieszy, można wiedzieć?
Hipopotam rzec coś chciał,
lecz nie zdołał, bo się śmiał.
Żółw guzdrała, wietrząc psotę,
zaraz przygnał tu galopem,
stado strusi zbaraniało,
a lew ryknął – Co się stało?
Hipcio zerknął na nich i …
znów się chichrał – Chi, chi, chi …
- Czy pan ze mnie się naśmiewa? -
spytał pawian, schodząc z drzewa.
Chciał na śmieszka się obrazić,
lecz … chichotem się zaraził.
Wnet się śmiała cała plaża -
wąż aż skręcał się i tarzał,
żółw rechotał, zebry rżały,
śmiechem parskał lew wspaniały.
Calusieńki świat chichotał!
Kto to sprawił? CHIPOPOTAM!
Ten wesołek rodem z błota.

 

 

Aktualności

 

OGŁOSZENIE
Serdecznie zapraszam na konsultacje indywidualne z wychowawcą grupy,
które odbędą się w dniu 22.03.2018 r. w godz. 16.00- 17.00.

mgr Monika Stawarz

 

 

 TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA

TYDZIEŃ - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WIZYTA STOMATOLOGA

 DZIEŃ ZDROWEJ PRZEKĄSKI

 DZIEŃ BACI I DZIADKA W DPS

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

WIGILIA

GÓRA GROSZA

KONKURS - ŁAŃCUCH CHOINKOWY

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

BARBÓRKA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

ANDRZEJKI

ROZWIJAMY SIĘ RUCHOWO

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

ROBIMY KOKTAJL OWOCOWY

WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

WYCIECZKA DO PASIEKI RODZINNEJ "MIODY NAPĘKOWSKIE"

CZEKOLADOWY DZIEŃ

ZDROWO - OWOCOWO

DZIEŃ CHŁOPAKA

 

I PO LESIE CHODZI JESIEŃ

Sprzątanie Świata

Dzień Przedszkolaka

Na skrzyżowaniu

Festyn

Pomarańczowy dzień

Ratownik

Konkurs taneczny

Siejemy nasiona

Tydzień Kultury Języka

Zielony Dzień

Spotkanie z Aktorem Teatru "Kubuś"

Goście z Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

Odwiedziny pani Bibliotekarki

Vive Tauron Kielce

Nasza Pani Jadwiga

Walentynki

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

SPOTKANIE ZE STOMATOLOGAMI

Wigilia

 
Andrzejki

 
Prawa dziecka

 

 
SAŁATKA OWOCOWA

 
SPRZĄTANIE ZIEMI

 
ZAJĘCIA W GRUPACHWYCIECZKA DO LASU


WYJŚCIE NA SKRZYŻOWANIE


ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

Pasowanie na Starszaka

Wycieczka do Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach

"Zdrowo się odżywiamy, bo sałatki przyrządzamy"

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS


ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

RELIGIA

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.