^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player
   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

 

"Motylki"
Grupa dzieci 3
-letnich

 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący:
mgr Katarzyna Kuśpak
mgr Małgorzata Błędzińska

Nauczyciele specjaliści:
mgr Agnieszka Gałęzowska
mgr Ewa Prusek
mgr Justyna Sikora

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Małgorzata Błędzińska

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Pomoc nauczyciela:
Pani Dominika Kulka

Oddział czynny w godz. 6:30 – 16:30

„Motylki”- Jesteśmy najmłodszą grupą w przedszkolu. Nasza grupa liczy 25 dzieci: 12 dziewczynek i 13 chłopców. Chociaż jesteśmy maluszkami, to jesteśmy bardzo dzielni :)
Swoją przygodę z przedszkolem Maluszki rozpoczęły już w czerwcu od spotkań integracyjno-adaptacyjnych, zorganizowanych przez Nauczycieli. Dzieci wraz z Rodzicami zwiedziły wszystkie sale przedszkolne i plac zabaw. Uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, muzyczno-ruchowych i zajęciach z udziałem kucyków. Dzięki temu we wrześniu dzieci były śmielsze, poznały imiona swoich Pań, przyszły do znanej im już sali. Obecnie Maluszki nawiązują bliższy kontakt z rówieśnikami, integrują się we wspólnej zabawie, zdobywają nowe umiejętności i sprawności. Priorytetowym zadaniem w pracy dydaktyczno – wychowawczej w grupie jest stwarzanie warunków i sytuacji sprzyjających adaptacji dzieci do przedszkolnej rzeczywistości, doskonalenie umiejętności samoobsługowych, a także poznawanie zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Podstawą działalności i aktywności jest zabawa, dzięki której dzieci zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności i sprawności, rozpoznają swoje możliwości i zainteresowania. Grupa wspiera siedmioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, neurologopedą, rehabilitantem, trenerem umiejętności społecznych i terapeutą integracji sensorycznej. Ciepła i przyjazna dziecku atmosfera sprzyja prowadzeniu zabaw i zajęć, które  mają na celu zintegrowanie, wzajemne poznanie się  aby  dzieci dobrze czuły się w grupie i dostosowały do zasad panujących w przedszkolu. Dbamy o to, żeby dzieci bardzo chętnie uczęszczały do przedszkola, żywo reagowały  na sytuacje nowe, nieznane a  przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w przedszkolu i miejscach publicznych. Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces” – Henry Ford. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym, a także zajęcia muzyczno-ruchowe z towarzyszeniem pianina. Motylki pozdrawiają Wszystkich bardzo serdecznie!!!

 

 

Plan dnia

6:30 - 8:30 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Gdy i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne- zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:30 Śniadanie.
9:30 - 10:00 Czynności higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
10:00 - 10:15 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:15 - 10:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
10:15 - 10:30 Język angielski (wtorek, czwartek).
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.
11:30 - 11:45 Zajęcia muzyczno-ruchowe (piątek).
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Leżakowanie (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek relaksacyjnych, terapeutycznych).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rak).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 15:30 Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym  i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
15:30 - 16:30 Zabawy inicjowane przez dzieci lub nauczyciela. Gry i zabawy przy stolikach. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy swobodne w  wybranych kącikach zainteresowań.


Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej jest:

  • przygotowanie dzieci pełnosprawnych do współżycia z dziećmi niepełnosprawnymi,uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • organizowanie zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
  • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,
  • inicjowanie procesów rozwojowych dziecka,
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.


.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Październik 2018

Obszary edukacyjne:
1. Idzie jesień...przez ogród i sad
Przyroda jesienią
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.
Racjonalne odżywianie
- zachęcanie do spożywania owoców i warzyw oraz ograniczania spożywania słodyczy, chipsów.
Współdziałanie w grupie
- uczestniczenie we wspólnych zabawach.
2. Idzie jesień...do zwierząt
Przyroda jesienią
- poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.
Pojęcie stałości liczby, równoliczność
- ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie.
3. Co z czego otrzymujemy
Działalność konstrukcyjno-techniczna
- poznawanie etapów produkcji (m.in. chleba, mleka, wełny)
Racjonalne odżywianie
- przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw.
Klasyfikowanie
- dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).
4. Idzie jesień...z deszczem
Obserwowanie przyrody
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
- uczestniczenie w naturalnych zabawach badawczych.
Podstawy ekologii
- kształtowanie nawyku szanowania wody oraz niemarnowania jej.

 
Piosenka do nauki
"Jestem małym przedszkolakiem"

Ref:  Jestem małym przedszkolakiem,
ale dużo już potrafię.
Ja się uczę, gdy się bawię,
bo w zabawie jest ciekawie.
1. Umiem biegać na paluszkach,
Umiem stać na jednej nodze.
Umiem siebie narysować,
Umiem jeść widelcem, nożem.
Ref:  Jestem małym przedszkolakiem….
2. Umiem buty zasznurować,
Umiem zapiąć już guziki.
Umiem wiersz wyrecytować
I  zatańczyć w takt muzyki.
Ref:  Jestem małym przedszkolakiem….

 
Wiersz do nauki
„Tajemnica”

Coś wam powiem w tajemnicy
wielki sekret zdradzę wam
lubię chodzić do przedszkola
bo już latka swoje mam.

W przedszkolu zabawek
i książek bez liku.
każdy ma tu miejsce
przy małym stoliku.
Razem z naszą panią
pilnie się uczymy.
Gdy czas na zabawę
chętnie się bawimy.

Powiem wam coś jeszcze!
nie mówcie nikomu,
że my się czujemy
w przedszkolu jak w domu.

 

 

 

 

Aktualności

 OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszam na konsultacje indywidualne z wychowawcą grupy, które odbędą się w dniu 4.10.2018 r. w godz. 16.00- 17.00.
Jednocześnie informuję, że w tym czasie będzie możliwość rozmowy z Panią Jagodą Obarą – logopedą pracującą w naszym przedszkolu.

mgr Katarzyna Kuśpak


 

Koncert Filharmonii pt. "Jesienne Koraliki"

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Przyjaciół Zwierząt

 

Zabawy muzyczno - ruchowe

 

Zabawy na świeżym powietrzu

 

Muchomorki z masy solnej

 

Zbieramy jesienne liście

 

Zabawy na przedszkolnym placu zabaw

 

Odwiedziny Policjantów

 

Owocowe szaszłyki

 

Sprzątanie Świata

 

Dni Adaptacyjne w Przedszkolu

 

Wizyta w Funky English Studio Językowe

 

Wycieczka do Kina Fenomen WDK Kielce

 

Wycieczka do Raju Urwisa

 

Robimy podpłomyki - Kapkazy 2018

 

Wycieczka do lasu

 

Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach

Zajęliśmy III Miejsce w Międzyprzedszkolnym Konkursie Tańca "Tańczące Brzdące na ludowo"

Pomarańczowy Dzień

Dzień zabaw badawczych z okazji Dnia Ziemi

Kino sferyczne

Bajki migowe, badania słuchu

 Bajki z kliszy

ZDROWY PRZEDSZKOLAK

WALENTYNKI

WIZYTA STOMATOLOGÓW - AKCJA ZDROWY PRZEDSZKOLAK

ZIMOWE ZABAWY

BIAŁY DZIEŃ

GÓRA GROSZA

WIGILIA

BARBÓRKA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

ANDRZEJKI

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

ZABAWY NA PLACU PRZEDSZKOLNYM

SAŁATKA OWOCOWA

WYCIECZKA DO PASIEKI RODZINNEJ "MIODY NAPĘKOWSKIE"

CZEKOLADOWY DZIEŃ

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ CHŁOPAKA

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

WYCIECZKA DO LASU

SPRZĄTANIE ŚWIATA

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

WIOSENNY POKAZ MODY


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

VIVE TAURON KIELCE

CZYTAMY Z PANIĄ BIBLIOTEKARKĄ

CZYTAMY Z AKTOREM TEATRU "KUBUŚ"

WALENTYNKI

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU


DBAMY O ZĘBY Z AKADEMIĄ AQUAFRESH


Nasza Wigilia 2016

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

POZNAJEMY SMAKI

ZAJĘCIA W GRUPACH


Światowy Dzień Zdrowia

"Motylki zbierają nakrętki"

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA STARSZAKA

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ
 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.