^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

 

"Motylki" i "Stokrotki"
Grupa dzieci 5
-letnich

 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący w grupie Motylków:
mgr Iwona Jaworska
mgr Agnieszka Słomka-Polewka
mgr Renata Pająk
mgr Jolanta Bieniek

Nauczyciele prowadzący w grupie Stokrotek:
mgr Elżbieta Musiał
mgr Sylwia Przedwojewska

Nauczyciele specjaliści w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Aneta Bujak Duma

Nauczyciel języka angielskiego w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Angelika Dobosz

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Anna Pawłowska

Nauczyciel religii w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Józefa Zubka

Pomoc nauczyciela w grupie Motylków i Stokrotek:
Pani Grażyna  Osman

Oddział czynny w godz. 6:30 – 16:30

Grupa trzecia liczy trzydzieścioro dzieci 5 i 6 letnich. Do tej wesołej gromadki przedszkolaków należy 15 Motylków i 15 Stokrotek. Sześcioro z naszych podopiecznych posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różne niepełnosprawności. Dzieci wymagające specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych przez specjalistów takich jak, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, neurologopeda, rehabilitant i pedagog. Wspólnie spędzamy czas na nauce i zabawie. Podczas trwania zajęć edukacyjnych uczymy się uważnie słuchać, liczyć, śpiewać, recytować wiersze i poznawać otaczający nas świat. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie interesujących form zajęć: spacery wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali a także zajęcia muzyczno-ruchowe. Chętnie wykonujemy ciekawe prace plastyczne. Szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa podczas nauki i zabawy. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w przedszkolu i miejscach publicznych. Bardzo dużo radości sprawia nam spędzanie czasu na placu przedszkolnym, gdzie świetnie się bawimy i uczymy przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Razem tworzymy wesołą grupę, w której dobrze się czujemy. Panuje u nas wspaniała atmosfera, pomagamy sobie wzajemnie w napotykanych trudnościach. Chętnie przychodzimy do naszej sali każdego dnia. „Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces” – Henry Ford. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy.

Plan dnia

6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci.
Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:00 - 8:30 Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (mycie rąk, toaleta).
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:30 Profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów.
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:30 Religia (poniedziałek, środa).
10:00 - 10:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
10:15 - 10:45 Zajęcia muzyczno-ruchowe (czwartek).
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (mycie rąk, toaleta).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia inspirowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
13:30 - 13:45 Przygotowanie do podwieczorka, czynności samoobsługowe.
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 15:30 Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
15:30 - 16:30 Zabawy inicjowane przez dzieci lub nauczyciela. Gry i zabawy przy stolikach. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.


Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej jest:

 • kształtowanie nawyku dbania o czystość osobistą, poznanie podstawowych zasad higieny osobistej;
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na świeżym powietrzu oraz w czasie wyjść poza teren przedszkola; wdrażanie  do właściwego zachowania  w miejscach publicznych;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających obserwacji  zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku, wyciąganie i formułowanie wniosków;
 • rozwijanie właściwego stosunku do świata przyrody - wyrabianie nawyku dbania o najbliższe środowisko;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez rozwijanie sprawności ruchowej /ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe/;
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w zespole rówieśniczym;
 • wyrażanie postawy twórczej w różnych formach dziecięcej ekspresji;  
 • zdobywanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych;
 • rozwijanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny;
 • tworzenie atmosfery twórczego współdziałania, wzajemnego zaufania, otwartości i akceptacji;
 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z  wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału, innowacyjnych metod i możliwości rozwojowych przez otwarte sytuacje zadaniowe;
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

 • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.


.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Luty 2018

1. ZIMOWE ZABAWY- Nasze bezpieczeństwo na co dzień.
 Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów. Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych np: przy ruchliwej ulicy.
 Rozwijanie inwencji twórczej podczas zabaw na placu przedszkolnym- lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami do celu, wydeptywanie ścieżek na śniegu. Dbanie o zdrowie poprzez przebywanie na świeżym powietrzu , uczestniczenie w spacerach , zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

2. TAK MIJA NAM CZAS- Organizacja przestrzeni i czasu .
 Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia , miesięcy. Poznawanie wybranych mierników czasu-od starożytności do dnia dzisiejszego. Zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy.

3. CZY JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE – Nasza Ziemia.
 Poznawanie świata poprzez oglądanie zdjęć, albumów związanych z kosmosem . Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego , np.: Mars, Wenus , słuchanie ciekawostek na ich temat.

 

Nauka piosenki „ W zegarze mieszka czas”

I.    Na ścianie wisi zegar, a w zegarze mieszka czas.
A jaki ten czas wygląda, tego nie wie nikt z nas.
Czas wzywa nas do pracy, do przedszkola każe wstać.
Pilnuje dnia i mocy, by się bawić i spać.

Ref: Czas, czas, a co to jest?
Czy to je ?
Czy to tnie?
Czy to zabawka, czy jakieś zwierz?
Powiedz mi, czy ty wiesz?
Cyk, cyk, bim-bam,
zegar wszystko powie nam.

II.    Ten czas to taki magik, czaruje cały świat.
On sprawia, że co roku coraz więcej masz lat.
A gdy są urodzinki, torcik czeka, goście też.
To sprawił czas wesoły, bawić z tobą się chce!

 

 

 

Nauka wiersza J. Koczanowskiej „ Ufoludki”

W piaskownicy za przedszkolem
wylądował srebrny spodek,
a ze spodka już po chwili
ufoludki wyskoczyły.

Małe, zwinne i zielone,
mądre i zaciekawione.
Wymierzyły i zbadały
ławki, piłki, trawnik cały.

Odleciały Mleczną drogą
na planetę Togo-Togo.
Został po nich pył magiczny,
taki był mój sen kosmiczny.

 

 

 

 

Aktualności

 OGŁOSZENIE
Serdecznie zapraszamy na konsultacje indywidualne z wychowawcami grup, które odbędą się:
-13.02.2018 r. w godz. 16.30- 17.30 – Motylki – mgr Iwona Jaworska,
-22.02.2018 r. w godz. 16.30- 17.30 – Stokrotki – mgr Elżbieta Musiał.

Zapraszamy


WALENTYNKI

WIZYTA STOMATOLOGÓW - AKCJA ZDROWY PRZEDSZKOLAK

ZIMOWE ZABAWY

BIAŁY DZIEŃ

GÓRA GROSZA

WIGILIA

BARBÓRKA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

ANDRZEJKI

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

ZABAWY NA PLACU PRZEDSZKOLNYM

SAŁATKA OWOCOWA

WYCIECZKA DO PASIEKI RODZINNEJ "MIODY NAPĘKOWSKIE"

CZEKOLADOWY DZIEŃ

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ CHŁOPAKA

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

WYCIECZKA DO LASU

SPRZĄTANIE ŚWIATA

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

WIOSENNY POKAZ MODY


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

VIVE TAURON KIELCE

CZYTAMY Z PANIĄ BIBLIOTEKARKĄ

CZYTAMY Z AKTOREM TEATRU "KUBUŚ"

WALENTYNKI

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU


DBAMY O ZĘBY Z AKADEMIĄ AQUAFRESH


Nasza Wigilia 2016

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

POZNAJEMY SMAKI

ZAJĘCIA W GRUPACH


Światowy Dzień Zdrowia

"Motylki zbierają nakrętki"

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA STARSZAKA

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ
 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.