^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player
   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

 

"Motylki" i "Stokrotki"
Grupa dzieci 5
-letnich

 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący w grupie Motylków:
mgr Iwona Jaworska
mgr Anna Wójcik
mgr Renata Pająk
mgr Jolanta Bieniek

Nauczyciele prowadzący w grupie Stokrotek:
mgr Elżbieta Musiał
mgr Sylwia Przedwojewska

Nauczyciele specjaliści w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Aneta Bujak Duma

Nauczyciel języka angielskiego w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Angelika Dobosz

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Anna Pawłowska

Nauczyciel religii w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Józefa Zubka

Pomoc nauczyciela w grupie Motylków i Stokrotek:
Pani Grażyna  Osman

Oddział czynny w godz. 6:30 – 16:30

Grupa trzecia liczy trzydzieścioro dzieci 5 i 6 letnich. Do tej wesołej gromadki przedszkolaków należy 15 Motylków i 15 Stokrotek. Sześcioro z naszych podopiecznych posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różne niepełnosprawności. Dzieci wymagające specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych przez specjalistów takich jak, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, neurologopeda, rehabilitant i pedagog. Wspólnie spędzamy czas na nauce i zabawie. Podczas trwania zajęć edukacyjnych uczymy się uważnie słuchać, liczyć, śpiewać, recytować wiersze i poznawać otaczający nas świat. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie interesujących form zajęć: spacery wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali a także zajęcia muzyczno-ruchowe. Chętnie wykonujemy ciekawe prace plastyczne. Szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa podczas nauki i zabawy. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w przedszkolu i miejscach publicznych. Bardzo dużo radości sprawia nam spędzanie czasu na placu przedszkolnym, gdzie świetnie się bawimy i uczymy przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Razem tworzymy wesołą grupę, w której dobrze się czujemy. Panuje u nas wspaniała atmosfera, pomagamy sobie wzajemnie w napotykanych trudnościach. Chętnie przychodzimy do naszej sali każdego dnia. „Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces” – Henry Ford. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy.

Plan dnia

6:30 - 7:30 Pobyt dzieci w oddziale Ii Biedronki.
7:30 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe.
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:40 Czynności  higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rak).
9:40 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
9:40 - 10:00 Zajęcia muzyczno - ruchowe  (piątek).
10:00 - 10:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe.
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Leżakowanie ( słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek relaksacyjnych, terapeutycznych).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe.
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 14:45 Zajęcia relaksacyjne, uspakajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich, zabawy swobodne).
14:45 - 16:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych.  Rozmowy indywidualne z dziećmi. Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań.  Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
16:00 - 16:30 Pobyt dzieci w oddziale Ii Biedronki.


Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej jest:

 • kształtowanie nawyku dbania o czystość osobistą, poznanie podstawowych zasad higieny osobistej;
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na świeżym powietrzu oraz w czasie wyjść poza teren przedszkola; wdrażanie  do właściwego zachowania  w miejscach publicznych;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających obserwacji  zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku, wyciąganie i formułowanie wniosków;
 • rozwijanie właściwego stosunku do świata przyrody - wyrabianie nawyku dbania o najbliższe środowisko;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez rozwijanie sprawności ruchowej /ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe/;
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w zespole rówieśniczym;
 • wyrażanie postawy twórczej w różnych formach dziecięcej ekspresji;  
 • zdobywanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych;
 • rozwijanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny;
 • tworzenie atmosfery twórczego współdziałania, wzajemnego zaufania, otwartości i akceptacji;
 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z  wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału, innowacyjnych metod i możliwości rozwojowych przez otwarte sytuacje zadaniowe;
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

 • Język angielski prowadzony w formie zabawy, w korelacji  z wszystkimi obszarami edukacji, uczący  podstawowych zwrotów oraz oswajający dzieci z prawidłową wymową, akcentem. Podczas zajęć koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystujących  w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe, dają możliwość poznawania różnych instrumentów, uczenia piosenek i śpiewu oraz dają możliwość uczestniczenia w zajęciach ruchowych oraz ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawa połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Listopad 2017

1. Nasze rodziny
Jesień
- Kultywowanie pamięci o bliskich, którzy odeszli.
- Kulturalne zachowanie się w miejscach pamięci.
2. Nasza miejscowość, nasz region
Jesień
Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola
- poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie,
- nazywanie zawodów związanych z budownictwem.
Poznajemy przyrodę
Jesień
- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.
3. Nasz kontakt z techniką
Doświadczenia konstrukcyjno-techniczne
- bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo,
-  poznawanie, w sposób bezpośredni lub po- średni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera).
4. Poznajemy przyrodę
Jesień
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia,
- wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.
5. Dbamy o nasze zdrowie
Dbałość o higienę
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
- dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.
Zdrowa żywność
- spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów, picie kompotów, soków, ograniczanie napojów gazowanych)
- przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.

 

Pieśń do nauki
Hymn Polski - Mazurek Dąbrowskiego

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Ref: Pomi, pomi, pomidorek…

 

 

Wiersz do nauki
„Katechizm polskiego dziecka" - Władysław Bełza

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.

 

 

 

Aktualności


WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

ZABAWY NA PLACU PRZEDSZKOLNYM

SAŁATKA OWOCOWA

WYCIECZKA DO PASIEKI RODZINNEJ "MIODY NAPĘKOWSKIE"

CZEKOLADOWY DZIEŃ

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ CHŁOPAKA

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

WYCIECZKA DO LASU

SPRZĄTANIE ŚWIATA

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

WIOSENNY POKAZ MODY


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

VIVE TAURON KIELCE

CZYTAMY Z PANIĄ BIBLIOTEKARKĄ

CZYTAMY Z AKTOREM TEATRU "KUBUŚ"

WALENTYNKI

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU


DBAMY O ZĘBY Z AKADEMIĄ AQUAFRESH


Nasza Wigilia 2016

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

POZNAJEMY SMAKI

ZAJĘCIA W GRUPACH


Światowy Dzień Zdrowia

"Motylki zbierają nakrętki"

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA STARSZAKA

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ
 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.