^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

 

"Motylki" i "Stokrotki"
Grupa dzieci 
3 i 4-letnich

 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący w grupie Motylków:
mgr Aurelia Śniowska
mgr Sylwia  Przedwojewska

Nauczyciele prowadzący w grupie Stokrotek:
mgr Iwona Jaworska
mgr Paulina Głowacka-Sasak

Asystent osoby niepełnosprawnej w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Agata Żurowska

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Anna Pawłowska

Pomoc nauczyciela w grupie Motylków i Stokrotek:
Grażyna  Osman

Oddział czynny w godz. 6:30 – 16:30

Maluszki: „Stokrotki” i „Motylki” swoją przygodę z przedszkolem rozpoczęły w czerwcu od spotkań integracyjno-adaptacyjnych, zorganizowanych przez Nauczycieli. Dzieci wraz z Rodzicami zwiedziły wszystkie sale przedszkolne i plac zabaw. Uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, muzyczno-ruchowych i zajęciach z udziałem cudownych zwierząt, nazywanych Alpakami. Dzięki temu we wrześniu dzieci były śmielsze, poznały imiona swoich Pań, przyszły do znanej im już sali. Obecnie Maluszki nawiązują bliższy kontakt z rówieśnikami, integrują się we wspólnej zabawie, zdobywają nowe umiejętności i sprawności. Wspaniałą okazją do nawiązywania przyjaźni z dziećmi z innych grup wiekowych jest fakt, że w naszej sali schodzą i rozchodzą się dzieci z całego przedszkola. W tym roku szkolnym dwie małe grupy: „Motylki” i „ Stokrotki” dzielą jedną salę. Dzieci spędzają dużo czasu na wspólnych zabawach, jednak zajęcia dydaktyczne odbywają się w mniejszych, piętnastoosobowych grupach. W grupie „Motylków” jest osiem dziewczynek i siedmiu chłopców, w tym siedmioro 3-latków oraz ośmioro 4-latków. Natomiast grupa „Stokrotek” liczy siedem dziewczynek i ośmiu chłopców, w tym pięcioro 3-latków i dziesięcioro 4-latków. Pięcioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objętych jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach, której uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, neurologopedą, rehabilitantem i terapeutą integracji sensorycznej. Maluszki z łatwością nawiązują kontakt z rówieśnikami, jednak gdy zdarzają się małe problemy, staramy się je wspólne rozwiązać. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycieli, by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym, a także zajęcia muzyczno-ruchowe z towarzyszeniem pianina. Szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa podczas nauki i zabawy. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w przedszkolu i miejscach publicznych.„Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces” – Henry Ford. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy.

Plan dnia

6:30 - 7:30 Pobyt dzieci w oddziale Ii Biedronki.
7:30 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe.
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:40 Czynności  higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rak).
9:40 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
9:40 - 10:00 Zajęcia dodatkowe: zajęcia muzyczno - ruchowe  (piątek).
10:00 - 10:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe.
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Leżakowanie ( słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek relaksacyjnych, terapeutycznych).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe.
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 14:45 Zajęcia relaksacyjne, uspakajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich, zabawy swobodne).
14:45 - 16:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych.  Rozmowy indywidualne z dziećmi. Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań.  Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
16:00 - 16:30 Pobyt dzieci w oddziale Ii Biedronki.


Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej jest:

 • kształtowanie nawyku dbania o czystość osobistą, poznanie podstawowych zasad higieny osobistej;
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na świeżym powietrzu oraz w czasie wyjść poza teren przedszkola; wdrażanie  do właściwego zachowania  w miejscach publicznych;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających obserwacji  zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku, wyciąganie i formułowanie wniosków;
 • rozwijanie właściwego stosunku do świata przyrody - wyrabianie nawyku dbania o najbliższe środowisko;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez rozwijanie sprawności ruchowej /ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe/;
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w zespole rówieśniczym;
 • wyrażanie postawy twórczej w różnych formach dziecięcej ekspresji;  
 • zdobywanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych;
 • rozwijanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny;
 • tworzenie atmosfery twórczego współdziałania, wzajemnego zaufania, otwartości i akceptacji;
 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z  wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału, innowacyjnych metod i możliwości rozwojowych przez otwarte sytuacje zadaniowe;
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 

 

Zajęcia dodatkowe

W naszej grupie odbywają się także zajęcia dodatkowe finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

 • Zajęcia muzyczno-ruchowe, dają możliwość poznawania różnych instrumentów, uczenia piosenek i śpiewu oraz dają możliwość uczestniczenia w zajęciach ruchowych oraz ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawa połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Czerwiec 2017

1. Wszystkie dzieci są nasze.
- Poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras ( ubiór, mieszkanie)
- Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
2. Na moim podwórku.
- Uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów.
- Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:
3. Zbliżają się wakacje
- Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
- Nazywanie największych rzek Polski, morza, gór
4. Wakacje znów będą wakacje
- Poznanie różnych form spędzania wolnego czasu.
- Poznanie różnych środków transportu.

NAUKA PIOSENKI
„Dzieci świata” D. i K. Jagiełło

I. Czarnoskóry Jonny
z naszym Polskim Mirkiem
zamek z klocków lego
zrobią już za chwilkę.
Czarnoskóry Jonny
z naszym Polskim Mirkiem
zamek chcą zbudować dziś.
REF: Bo na całym świecie
dzieci jednakowe,
do wspólnej zabawy
zawsze są gotowe.
Bo na całym świecie
dzieci bawią się
każdy o tym wie.
II. Przybiegł mały Tao
i w czymś im doradza,
kolor skóry dzieciom
w niczym nie przeszkadza.
Przybiegł mały Tao
i w czymś im doradza,
kolor nie przeszkadza im.


NAUKA WIERSZA (fragment)
„Skarby znad morza” E. Śnieżkowskiej- Bielak

Nad morzem szumiącym,
na plaży, wśród fal
znalazłam muszelkę
i było mi żal.

Leżała na brzegu,
bielutka, niewielka,
Szumiała o morzu
samotna muszelka.

Nad morzem szumiącym,
na piasku, wśród fal
znalazłam bursztynek,
co zna morską dal.

Złocisty bursztynek
jak promyk słoneczka
przypomni wesołą,
plażową wycieczkę

 

Aktualności

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy na konsultacje indywidualne z wychowawcami grup, które odbędą się:

- 12.04.2017 r. w godz. 16.30- 17.30 – Motylki – mgr Sylwia Przedwojewska,
- 13.04.2017 r. w godz. 16.30- 17.30 – Stokrotki – mgr Iwona Jaworska.

Zapraszamy 

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

WIOSENNY POKAZ MODY


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

VIVE TAURON KIELCE

CZYTAMY Z PANIĄ BIBLIOTEKARKĄ

CZYTAMY Z AKTOREM TEATRU "KUBUŚ"

WALENTYNKI

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU


DBAMY O ZĘBY Z AKADEMIĄ AQUAFRESH


Nasza Wigilia 2016

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

POZNAJEMY SMAKI

ZAJĘCIA W GRUPACH


Światowy Dzień Zdrowia

"Motylki zbierają nakrętki"

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA STARSZAKA

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ
 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.