^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

 

"Motylki" i "Stokrotki"
Grupa dzieci 5
-letnich

 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący w grupie Motylków:
mgr Iwona Jaworska
mgr Agnieszka Słomka-Polewka
mgr Renata Pająk
mgr Jolanta Bieniek

Nauczyciele prowadzący w grupie Stokrotek:
mgr Elżbieta Musiał
mgr Sylwia Przedwojewska

Nauczyciele specjaliści w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Aneta Bujak Duma

Nauczyciel języka angielskiego w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Angelika Dobosz

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Anna Pawłowska

Nauczyciel religii w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Józefa Zubka

Pomoc nauczyciela w grupie Motylków i Stokrotek:
Pani Grażyna  Osman

Oddział czynny w godz. 6:30 – 16:30

Grupa trzecia liczy trzydzieścioro dzieci 5 i 6 letnich. Do tej wesołej gromadki przedszkolaków należy 15 Motylków i 15 Stokrotek. Sześcioro z naszych podopiecznych posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różne niepełnosprawności. Dzieci wymagające specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych przez specjalistów takich jak, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, neurologopeda, rehabilitant i pedagog. Wspólnie spędzamy czas na nauce i zabawie. Podczas trwania zajęć edukacyjnych uczymy się uważnie słuchać, liczyć, śpiewać, recytować wiersze i poznawać otaczający nas świat. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie interesujących form zajęć: spacery wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali a także zajęcia muzyczno-ruchowe. Chętnie wykonujemy ciekawe prace plastyczne. Szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa podczas nauki i zabawy. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w przedszkolu i miejscach publicznych. Bardzo dużo radości sprawia nam spędzanie czasu na placu przedszkolnym, gdzie świetnie się bawimy i uczymy przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Razem tworzymy wesołą grupę, w której dobrze się czujemy. Panuje u nas wspaniała atmosfera, pomagamy sobie wzajemnie w napotykanych trudnościach. Chętnie przychodzimy do naszej sali każdego dnia. „Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces” – Henry Ford. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy.

Plan dnia

6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci.
Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:00 - 8:30 Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (mycie rąk, toaleta).
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:30 Profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów.
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:30 Religia (poniedziałek, środa).
10:00 - 10:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
10:15 - 10:45 Zajęcia muzyczno-ruchowe (czwartek).
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (mycie rąk, toaleta).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia inspirowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
13:30 - 13:45 Przygotowanie do podwieczorka, czynności samoobsługowe.
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 15:30 Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
15:30 - 16:30 Zabawy inicjowane przez dzieci lub nauczyciela. Gry i zabawy przy stolikach. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.


Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej jest:

 • kształtowanie nawyku dbania o czystość osobistą, poznanie podstawowych zasad higieny osobistej;
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na świeżym powietrzu oraz w czasie wyjść poza teren przedszkola; wdrażanie  do właściwego zachowania  w miejscach publicznych;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających obserwacji  zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku, wyciąganie i formułowanie wniosków;
 • rozwijanie właściwego stosunku do świata przyrody - wyrabianie nawyku dbania o najbliższe środowisko;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez rozwijanie sprawności ruchowej /ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe/;
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w zespole rówieśniczym;
 • wyrażanie postawy twórczej w różnych formach dziecięcej ekspresji;  
 • zdobywanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych;
 • rozwijanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny;
 • tworzenie atmosfery twórczego współdziałania, wzajemnego zaufania, otwartości i akceptacji;
 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z  wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału, innowacyjnych metod i możliwości rozwojowych przez otwarte sytuacje zadaniowe;
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

 • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.


.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Kwiecień 2018

1. Tematyka tygodnia: Nadeszła wiosna:
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie np: coraz dłuższe dni, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki;
- poznawanie zwiastunów wiosny np: pojawienie się pąków na drzewach;
- rozpoznawanie liter drukowanych- małych i wielkich;
- czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10.
2. Tematyka tygodnia: Wiosna na wsi:
− poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi;
− nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania, odżywiania ;
− wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi;
− rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania pod względem jednej i kilku cech;
− kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia za pomocą metody symulacyjnej.
3. Tematyka tygodnia: Teatr:
- Poznawanie wystroju teatru oraz ludzi tam pracujących;
- przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w teatrze;
- przygotowanie kącika teatralnego;
- czytanie krótkich ilustrowanych tekstów;
- rozwijanie orientacji przestrzennej.
4. Tematyka tygodnia: Dbamy o Ziemię:
− poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np.: zatruwanie wód, powietrza;
− poznawanie przedstawicieli ginących gatunków;
− poznawanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy fabryczne;
− zrozumienie konieczności robienia wiosennych porządków: uczestniczenie w sprzątaniu placu przedszkolnego.

 

 

Nauka piosenki „Nasze uszy słyszą świat”

I.    
Każdy z nas ma dwoje oczu,
Które widzą wszystko,
widzą wszystko.
Błękit nieba, biały domek,
zieleń traw i listków,
traw i listków.

Ref: Uszy słyszą ptaków śpiew,
dzwonki deszczu, granie drzew,
a nad stawem chóry żab-
nasze uszy słyszą świat!

II.
Każdy z nas ma jeden nosek
do wąchania kwiatków,
do wąchania.
Czasem także do kichania,
lecz na szczęście rzadko,
do kichania.
Ref: Uszy słyszą ptaków śpiew…

 

 

 

 

Nauka wiersza H. Zdzitowieckiej „W naszym ogródeczku”

W naszym ogródeczku
zrobimy porządki,
zagrabimy ścieżki,
przekopiemy grządki.
Na grządkach wyrośnie:
Fasolka, marchewka,
sałata i groszek,
czerwona rzodkiewka.

W naszym ogródeczku
posiejemy kwiatki-
będą nam pachniały
fiołki i bratki,
nasturcje, goździki,
nagietki i groszek,
i ta biała lilia,
co tak żółci nosek.

 

 

 

 

Aktualności

 

 OGŁOSZENIE
Serdecznie zapraszamy na konsultacje indywidualne z wychowawcami grup, które odbędą się:
-23.04.2018 r. w godz. 16.30- 17.30 – Motylki – mgr Agnieszka Słomka-Polewka,
-20.04.2018 r. w godz. 15.30- 16.30 – Stokrotki – mgr Elżbieta Musiał

Zapraszamy


Bajki migowe, badania słuchu

 Bajki z kliszy

ZDROWY PRZEDSZKOLAK

WALENTYNKI

WIZYTA STOMATOLOGÓW - AKCJA ZDROWY PRZEDSZKOLAK

ZIMOWE ZABAWY

BIAŁY DZIEŃ

GÓRA GROSZA

WIGILIA

BARBÓRKA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

ANDRZEJKI

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

ZABAWY NA PLACU PRZEDSZKOLNYM

SAŁATKA OWOCOWA

WYCIECZKA DO PASIEKI RODZINNEJ "MIODY NAPĘKOWSKIE"

CZEKOLADOWY DZIEŃ

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ CHŁOPAKA

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

WYCIECZKA DO LASU

SPRZĄTANIE ŚWIATA

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

WIOSENNY POKAZ MODY


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

VIVE TAURON KIELCE

CZYTAMY Z PANIĄ BIBLIOTEKARKĄ

CZYTAMY Z AKTOREM TEATRU "KUBUŚ"

WALENTYNKI

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU


DBAMY O ZĘBY Z AKADEMIĄ AQUAFRESH


Nasza Wigilia 2016

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

POZNAJEMY SMAKI

ZAJĘCIA W GRUPACH


Światowy Dzień Zdrowia

"Motylki zbierają nakrętki"

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA STARSZAKA

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ
 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.