^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player
   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

 

"Motylki" i "Stokrotki"
Grupa dzieci 5
 i 6-letnich

 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący w grupie Motylków:
mgr Iwona Jaworska
mgr Anna Wójcik
mgr Renata Pająk
mgr Jolanta Bieniek

Nauczyciele prowadzący w grupie Stokrotek:
mgr Elżbieta Musiał
mgr Sylwia Przedwojewska

Nauczyciele specjaliści w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Aneta Bujak Duma

Nauczyciel języka angielskiego w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Angelika Dobosz

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Anna Pawłowska

Nauczyciel religii w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Józefa Zubka

Pomoc nauczyciela w grupie Motylków i Stokrotek:
Pani Grażyna  Osman

Oddział czynny w godz. 6:30 – 16:30

Grupa trzecia liczy trzydzieścioro dzieci 5 i 6 letnich. Do tej wesołej gromadki przedszkolaków należy 15 Motylków i 15 Stokrotek. Sześcioro z naszych podopiecznych posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różne niepełnosprawności. Dzieci wymagające specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych przez specjalistów takich jak, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, neurologopeda, rehabilitant i pedagog. Wspólnie spędzamy czas na nauce i zabawie. Podczas trwania zajęć edukacyjnych uczymy się uważnie słuchać, liczyć, śpiewać, recytować wiersze i poznawać otaczający nas świat. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie interesujących form zajęć: spacery wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali a także zajęcia muzyczno-ruchowe. Chętnie wykonujemy ciekawe prace plastyczne. Szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa podczas nauki i zabawy. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w przedszkolu i miejscach publicznych. Bardzo dużo radości sprawia nam spędzanie czasu na placu przedszkolnym, gdzie świetnie się bawimy i uczymy przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Razem tworzymy wesołą grupę, w której dobrze się czujemy. Panuje u nas wspaniała atmosfera, pomagamy sobie wzajemnie w napotykanych trudnościach. Chętnie przychodzimy do naszej sali każdego dnia. „Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces” – Henry Ford. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy.

Plan dnia

6:30 - 7:30 Pobyt dzieci w oddziale Ii Biedronki.
7:30 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe.
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:40 Czynności  higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rak).
9:40 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
9:40 - 10:00 Zajęcia dodatkowe: zajęcia muzyczno - ruchowe  (piątek).
10:00 - 10:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe.
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Leżakowanie ( słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek relaksacyjnych, terapeutycznych).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe.
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 14:45 Zajęcia relaksacyjne, uspakajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich, zabawy swobodne).
14:45 - 16:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych.  Rozmowy indywidualne z dziećmi. Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań.  Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
16:00 - 16:30 Pobyt dzieci w oddziale Ii Biedronki.


Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej jest:

 • kształtowanie nawyku dbania o czystość osobistą, poznanie podstawowych zasad higieny osobistej;
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na świeżym powietrzu oraz w czasie wyjść poza teren przedszkola; wdrażanie  do właściwego zachowania  w miejscach publicznych;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających obserwacji  zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku, wyciąganie i formułowanie wniosków;
 • rozwijanie właściwego stosunku do świata przyrody - wyrabianie nawyku dbania o najbliższe środowisko;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez rozwijanie sprawności ruchowej /ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe/;
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w zespole rówieśniczym;
 • wyrażanie postawy twórczej w różnych formach dziecięcej ekspresji;  
 • zdobywanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych;
 • rozwijanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny;
 • tworzenie atmosfery twórczego współdziałania, wzajemnego zaufania, otwartości i akceptacji;
 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z  wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału, innowacyjnych metod i możliwości rozwojowych przez otwarte sytuacje zadaniowe;
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 

 

Zajęcia dodatkowe

W naszej grupie odbywają się także zajęcia dodatkowe finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

 • Zajęcia muzyczno-ruchowe, dają możliwość poznawania różnych instrumentów, uczenia piosenek i śpiewu oraz dają możliwość uczestniczenia w zajęciach ruchowych oraz ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawa połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Wrzesień 2017

1. Nasza grupa. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:
- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych
2. To ja. Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy:
- rysowanie siebie; dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej
3. Nasz kontakt z techniką. Środki transportu:
− poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
− poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
− zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek
− poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji
4. Poznajemy przyrodę. Jesień:
− oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści,
− rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach,
− zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób
− poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy)
− pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra.

 

Piosenka do nauki
„Przedszkole drugi dom”

1.Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref. Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole drugim domem jest!

2.Czasem rano trudno mi wstać,
chciało by się leżeć i spać.
Lecz na mnie auta czeka i miś,
w co będziemy bawić się dziś?

3.Zamiast mamy panią tu mam,
bardzo dużo piosenek znam.
Śpiewam i tańczę wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.

 

Wiersz do nauki
„To my starszaki - przedszkolaki”

To my, starszaki – przedszkolaki,
na pewno fajne z nas dzieciaki.
Kiedy rano się spotykamy
na powitanie – dzień dobry - wołamy!

W grupie zawsze jest wesoło,
lubimy bawić się razem w koło.
„Ojciec Wirgiliusz”- to fajna zabawa,
dla nas to wcale nie trudna sprawa!

Choć troszeczkę napsocimy,
jednak zawsze przeprosimy!
A dzionek tak szybko leci,
czas do domu kochane dzieci!

 

Aktualności

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy na konsultacje indywidualne z wychowawcami grup, które odbędą się:

- 12.04.2017 r. w godz. 16.30- 17.30 – Motylki – mgr Sylwia Przedwojewska,
- 13.04.2017 r. w godz. 16.30- 17.30 – Stokrotki – mgr Iwona Jaworska.

Zapraszamy 

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

WIOSENNY POKAZ MODY


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

VIVE TAURON KIELCE

CZYTAMY Z PANIĄ BIBLIOTEKARKĄ

CZYTAMY Z AKTOREM TEATRU "KUBUŚ"

WALENTYNKI

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU


DBAMY O ZĘBY Z AKADEMIĄ AQUAFRESH


Nasza Wigilia 2016

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

POZNAJEMY SMAKI

ZAJĘCIA W GRUPACH


Światowy Dzień Zdrowia

"Motylki zbierają nakrętki"

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA STARSZAKA

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ
 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.