^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

 HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

L.p. RODZAJ SPOTKANIA DATA PROWADZĄCY
Wrzesień  2018
1.

Zebranie ogólne- organizacyjne.

 

 

Zebrania w grupach.

6.09.2018

Dyrektor                                                                                                

 

Wychowawcy

2. Zebrania grupowe- omówienie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 13.09.2018 Wychowawcy, Zespoły ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Październik  2018

3.

Zebrania grupowe- zapoznanie z IPETami 4.10.2018 Wychowawcy, Zespoły ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Konsultacje indywidualne 4.10.2018 mgr Małgorzata Wąsala
Konsultacje indywidualne  4.10.2018 mgr Monika Dutkiewicz
Konsultacje indywidualne  4.10.2018 mgr Katarzyna Kuśpak
Konsultacje indywidualne 4.10.2018 mgr Sylwia Przedwojewska
Konsultacje indywidualne 4.10.2018 mgr Elżbieta Musiał
Listopad  2018
5. Zebranie ogólne - podsumowanie diagnozy wstępnej i badań przesiewowych, przy udziale specjalistów z MZPPP w Kielcach /konsultacje z nauczycielami/.    14.11.2018 Dyrektor, Wychowawcy, Specjaliści z MZPPP
Konsultacje indywidualne 14.11.2018 mgr Małgorzata Wąsala
Konsultacje indywidualne 14.11.2018 mgr Monika Dutkiewicz
Konsultacje indywidualne 14.11.2018 mgr Małgorzata Błędzińska
Konsultacje indywidualne 14.11.2018 mgr Aneta Kasprzyk
Konsultacje indywidualne 14.11.2018 mgr Agnieszka Słomka-Polewka
Grudzień  2018
6. Konsultacje indywidualne 12.12.2018 mgr Małgorzata Wąsala
Konsultacje indywidualne 11.12.2018 mgr Jolanta Bieniek
Konsultacje indywidualne 10.12.2018 mgr Małgorzata Błedzińska
Konsultacje indywidualne 10.12.2018 mgr Sylwia Przedwojewska
Konsultacje indywidualne 10.12.2018 mgr Elżbieta Musiał
Styczeń  2019
7. Zebranie ogólne – podsumowanie pracy przedszkola w I semestrze  roku szkolnego 2017/2018, spotkania podsumowujące  z wychowawcami w grupach /konsultacje z zainteresowanymi rodzicami/ 10.01.2019

Dyrektor, Wychowawcy, Nauczyciele,

Zarząd Rady Rodziców

Luty  2019

8.

Konsultacje indywidualne 20.02.2019 mgr Małgorzata Wąsala
Konsultacje indywidualne 20.02.2019 mgr Monika Dutkiewicz
Konsultacje indywidualne 18.02.2019 mgr Katarzyna Kuśpak
Konsultacje indywidualne 22.02.2019 mgr Aneta Kasprzyk
Konsultacje indywidualne 22.02.2019 mgr Agnieszka Słomka-Polewka
Marzec  2019

9.

Konsultacje indywidualne 13.03.2019 mgr Małgorzata Wąsala
Konsultacje indywidualne 12.03.2019 mgr Jolanta Bieniek
Konsultacje indywidualne 12.03.2019 mgr Małgorzata Błędzińska
Konsultacje indywidualne 11.03.2019 mgr Sylwia Przedwojewska
Konsultacje indywidualne 11.03.2019 mgr Elżbieta Musiał
Kwiecień  2019
 10. Konsultacje indywidualne 10.04.2019 mgr Małgorzata Wąsala
Konsultacje indywidualne 10.04.2019 mgr Monika Dutkiewicz
Konsultacje indywidualne 8.04.2019 mgr Katarzyna Kuśpak
Konsultacje indywidualne 12.04.2019 mgr Aneta Kasprzyk
Konsultacje indywidualne 12.04.2019 mgr Agnieszka Słomka-Polewka
Maj  2019
11. Zebranie ogólne - podsumowanie diagnozy końcowej, ocena gotowości szkolnej dzieci przy udziale  specjalistów z MZPPP w Kielcach /konsultacje/. 15.05.2017

Dyrektor, Wychowawcy,

Specjaliści z MZPPP;

Konsultacje indywidualne 15.05.2019 mgr Małgorzata Wąsala
Konsultacje indywidualne 15.05.2019 mgr Monika Dutkiewicz
Konsultacje indywidualne 15.05.2019 mgr Katarzyna Kuśpak
Konsultacje indywidualne 15.05.2019 mgr Sylwia Przedwojewska
Konsultacje indywidualne 15.05.2019 mgr Elżbieta Musiał
Czerwiec  2019
12. Zebranie ogólne - podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2017/2019. 13.06.2019

Dyrektor, Wychowawcy, Nauczyciele,

Zarząd Rady Rodziców.

Konsultacje indywidualne 13.06.2019 mgr Małgorzata Wąsala mgr Aneta Kasprzyk
Konsultacje indywidualne 13.06.2019 mgr Monika Dutkiewicz i mgr Jolanta Bieniek
Konsultacje indywidualne 13.06.2019 mgr Katarzyna Kuśpak i mgr Małgorzata Błędzińska
Konsultacje indywidualne 13.06.2019 mgr Sylwia Przedwojewska i mgr Aneta Kasprzyk
Konsultacje indywidualne 13.06.2019 mgr Elżbieta Musiał i mgr Agnieszka Słomka-Polewka
Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.