^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

 HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

L.p. RODZAJ SPOTKANIA DATA PROWADZĄCY
Wrzesień  2017
1.

Zebranie ogólne- organizacyjne.

Zebrania w grupach.

5.09.2017

Dyrektor                                                                                                

Wychowawcy

2. Zebrania grupowe- omówienie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 12.09.2017 Wychowawcy, Zespoły ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej
3. Zebrania grupowe- zapoznanie z IPETami 12.09.2017 Wychowawcy, Zespoły ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Październik  2017
4. Konsultacje indywidualne 25.10.2017 mgr Monika Stawarz
Konsultacje indywidualne  24.10.2017 mgr Iwona Jaworska
Konsultacje indywidualne  25.10.2017 mgr Sylwia Przedwojewska
Konsultacje indywidualne 25.10.2017 mgr Monika Dutkiewicz
Konsultacje indywidualne 25.10.2017 mgr Małgorzata Wąsala
Listopad  2017
5. Zebranie ogólne - podsumowanie diagnozy wstępnej i badań przesiewowych, przy udziale specjalistów z MZPPP w Kielcach /konsultacje z nauczycielami/.    16.11.2017 Dyrektor, Wychowawcy, Specjaliści z MZPPP
Konsultacje indywidualne 16.11.2017 mgr Justyna Sikora
Konsultacje indywidualne 16.11.2017 mgr Anna Wójcik
Konsultacje indywidualne 16.11.2017 mgr Elżbieta Musiał
Konsultacje indywidualne 16.11.2017 mgr Monika Dutkiewicz
Konsultacje indywidualne 16.11.2017 mgr Małgorzata Wąsala
Grudzień  2017
6. Konsultacje indywidualne 13.12.2017 mgr Monika Stawarz
Konsultacje indywidualne 12.12.2017 mgr Iwona Jaworska
Konsultacje indywidualne 13.12.2017 mgr Sylwia Przedwojewska
Konsultacje indywidualne 14.12.2017 mgr Monika Dutkiewicz
Konsultacje indywidualne 14.12.2017 mgr Małgorzata Wąsala
Styczeń  2018
7. Zebranie ogólne – podsumowanie pracy przedszkola w I semestrze  roku szkolnego 2017/2018, spotkania podsumowujące  z wychowawcami w grupach /konsultacje z zainteresowanymi rodzicami/ 18.01.2018

Dyrektor, Wychowawcy, Nauczyciele,

Zarząd Rady Rodziców

Luty  2018

8.

Konsultacje indywidualne 13.02.2018 mgr Justyna Sikora
Konsultacje indywidualne 14.02.2018 mgr Anna Wójcik
Konsultacje indywidualne 15.02.2018 mgr Elżbieta Musiał
Konsultacje indywidualne 13.02.2018 mgr Monika Dutkiewicz
Konsultacje indywidualne 15.02.2018 mgr Małgorzata Wąsala
Marzec  2018

9.

Konsultacje indywidualne 15.03.2018 mgr Monika Stawarz
Konsultacje indywidualne 13.03.2018 mgr Iwona Jaworska
Konsultacje indywidualne 14.03.2018 mgr Sylwia Przedwojewska
Konsultacje indywidualne 15.03.2018 mgr Monika Dutkiewicz
Konsultacje indywidualne 15.03.2018 mgr Małgorzata Wąsala
Kwiecień  2018
 10. Konsultacje indywidualne 17.04.2018 mgr Justyna Sikora
Konsultacje indywidualne 18.04.2018 mgr Anna Wójcik
Konsultacje indywidualne 19.04.2018 mgr Elżbieta Musiał
Konsultacje indywidualne 19.04.2018 mgr Monika Dutkiewicz
Konsultacje indywidualne 19.04.2018 mgr Małgorzata Wąsala
Maj  2018
11. Zebranie ogólne - podsumowanie diagnozy końcowej, ocena gotowości szkolnej dzieci przy udziale  specjalistów z MZPPP w Kielcach /konsultacje/. 16.05.2017

Dyrektor, Wychowawcy,

Specjaliści z MZPPP;

Konsultacje indywidualne 16.05.2018 mgr Monika Stawarz
Konsultacje indywidualne 16.05.2018 mgr Iwona Jaworska
Konsultacje indywidualne 16.05.2018 mgr Sylwia Przedwojewska
Konsultacje indywidualne 16.05.2018 mgr Monika Dutkiewicz
Konsultacje indywidualne 16.05.2018 mgr Małgorzata Wąsala
Czerwiec  2018
12. Zebranie ogólne - podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2017/2018. 14.06.2018

Dyrektor, Wychowawcy, Nauczyciele,

Zarząd Rady Rodziców.

Konsultacje indywidualne 14.06.2018 mgr Monika Stawarz i mgr Justyna Sikora
Konsultacje indywidualne 14.06.2018 mgr Anna Wójcik i mgr Iwona Jaworska
Konsultacje indywidualne 14.06.2018 mgr Sylwia Przedwojewska i mgr Elżbieta Musiał
Konsultacje indywidualne 14.06.2018 mgr Monika Dutkiewicz
Konsultacje indywidualne 14.06.201 mgr Małgorzata Wąsala

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.