^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności   

 

Biedronki
Grupa integracyjna dzieci 4, 5 i 6-letnich


Nauczyciele prowadzący:

mgr Monika Stawarz
mgr Justyna Sikora

Nauczyciel wspomagający:
mgr Joanna Dziuba

Asystent osoby niepełnosprawnej:
lic. Paulina Sabat

Nauczyciel religii:
mgr s. Józefa Zubka

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Paulina Głowacka-Sasak

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Pomoc nauczyciela:
mgr Justyna Sikora
mgr Agata Żurowska


Oddział czynny w godz. 8:00 – 14:30

    Integracyjna grupa „Biedronki” liczy dwadzieścioro przedszkolaków: dziesięć dziewczynek i dziesięcioro chłopców, w tym piętnaścioro sześciolatków, czworo pięciolatków i jednego czterolatka. Pięcioro dzieci posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i są one objęte pomocą takich specjalistów jak: tyflopedagog, rehabilitant, neurologopeda oraz terapeuta integracji sensorycznej. Nasza grupa wspiera dzieci niedowidzące, niewidzące, a także niepełnosprawne ruchowo.
    „Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się przez wszystko co robią.” - Carolyn Hooper.
   W tym roku poprzez różnorodne zabawy i zajęcia, przygotowujemy się do podjęcia nauki w szkole. Utrwalamy i zdobywamy nowe wiadomości, umiejętności i sprawności. Uczymy się mówić i uważnie słuchać, a także dokonywać wyborów i dostrzegać możliwości pójścia na kompromis. Każdy dzień stawia przed nami nowe wyzwania, dzięki którym odkrywamy i poznajemy otaczający świat. Przyswajamy nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów oraz szanowania pracy swojej i innych. Chętnie uczestniczymy w zajęciach muzyczno - ruchowych i z języka angielskiego. Wiele radości sprawiają nam spacery, ruch na świeżym powietrzu, a przede wszystkim na pięknym placu zabaw, gdzie rozładowujemy pokłady energii. Staramy się współdziałać, ale też być samodzielni. Bawimy się i uczymy w przyjaznej atmosferze, a w trudnych sytuacjach zawsze możemy na sobie polegać.

Plan dnia

6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci w grupie III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy przy stolikach. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań dzieci z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:50 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8:30 - 9:00 Zajęcia dodatkowe: religia (piątek).
8:50 - 9:00 Przygotowanie do śniadania (sprzątanie zabawek, toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:30 Śniadanie.
9:30 - 10:30 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy integracyjne, badawcze i inne.
9:30 - 10:00 Zajęcia dodatkowe: zajęcia muzyczno-ruchowe (czwartek).
10:30 - 11:50 Spacery i wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
11:00 - 11:30 Zajęcia dodatkowe: język angielski (piątek).
11:30 - 12:00 Zajęcia dodatkowe: język angielski (środa).
11:50 - 12:00 Przygotowanie do obiadu (sprzątanie zabawek, toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:40 Profilaktyka jamy ustnej: mycie zębów.
12:45 – 13:15 Zajęcia dodatkowe: religia (środa).
12:40 - 13:40 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia inspirowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
13:40 - 13:45 Przygotowanie do podwieczorku.
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 14:30 Zabawy inicjowane przez dzieci lub nauczyciela. Gry i zabawy przy stolikach. Rozmowy indywidualne.
14:30 - 16:30 Dzieci przebywają w oddziale IIi, III, IV.

 

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

 • przygotowanie dzieci pełnosprawnych do współżycia z dziećmi niepełnosprawnymi,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • organizowanie zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
 • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,
 • inicjowanie procesów rozwojowych dziecka,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka.

 

Zajęcia dodatkowe

W naszej grupie odbywają się także zajęcia dodatkowe finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

 • Język angielski prowadzony w formie zabawy, w korelacji  z wszystkimi obszarami edukacji, uczący  podstawowych zwrotów oraz oswajający dzieci z prawidłową wymową, akcentem. Podczas zajęć koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystujących  w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe, dają możliwość poznawania różnych instrumentów, uczenia piosenek i śpiewu oraz dają możliwość uczestniczenia w zajęciach ruchowych oraz ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawa połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci..

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Czerwiec 2017

1. Nasza Ziemia. Poznawanie świata:
- nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją
- poznawanie zwyczajów ludzi innych ras (ubiór, mieszkanie)
- zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata
2. To ja. Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy:
- dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej
3. Nasze bezpieczeństwo na co dzień. Uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów:
- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu (bawienia się w miejscach niedozwolonych np. przy ruchliwej ulicy; rozmawiania z obcymi; jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców; zbliżania się do nieznanych zwierząt)
- bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw
4. Dbamy o nasze zdrowie. Dbałość o higienę:
- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

Piosenka do nauki
„Wesołe wakacje”
(sł. i muz. D. i K. Jagiełło)

I. Ruszył już pociąg nasz, mknie po torach,
a za oknem przesuwa się świat,
drzew gałęzie kłaniają się nisko,
pokazując kolory swych szat.
Ref: Wesołe wakacje zaczęły się dzisiaj,
żegnamy przedszkole, kolegów i misia,
wzywają nas pola zielone i las,
niech żyją wakacje! - wyruszyć już czas.
II. W dole rzeka się wije błękitna,
wytyczając do morza swój szlak,
już na dobre zaczęło się lato
i z radości rozśpiewał się ptak.
III. Na wakacje pędzimy przed siebie,
swoim szumem pozdrawia nas wiatr,
gdzieś za nami zostały równiny
i witają nas już szczyt Tatr.

 

Wiersz do nauki
„Wakacje” I. Salach

Pojedziemy na wakacje
razem z mamą, razem z tatą.
Zabierzemy piłkę, namiot
i skakankę. Co ty na to?
Słońce, woda, las już czeka,
wszystkie dzieci woła.
Zabawimy się wesoło przed powrotem do przedszkola.

 

 

Aktualności

WYCIECZKA DO KOMPLEKSU ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA

POMARAŃCZOWY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

Zajęcia otwarte z udziałem rodziców

"Wiosna w lesie"

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA - KONKURS RECYTATORSKI

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA - "BAJKI MIGOWE", "BAJKI Z KLISZY"

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WALENTYNKI

DOKARMIAMY PTAKI

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W DPS

DBAMY O ZĘBY Z AKADEMIĄ AQUAFRESH

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

SPOTKANIE ZE STOMATOLOGAMI

WIGILIA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - OZDOBA CHOINKOWA

ANDRZEJKI


DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA - ZNAMY SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

MLECZNIE-ZDROWO-BANANOWO


WYCIECZKA NA CMENTARZ STARY PRZY UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W KIELCACH

 
ROBIMY SAŁATKĘ OWOCOWĄ


ZAJĘCIA W GRUPACH


Należymy do Ligi Ochrony Przyrody

 

TRADYCJA ROBIENIA PALM WIELKANOCNYCH

WIGILIA

Spotkanie z Panią Pielęgniarką

Spotkanie z instruktorami FAR

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA STARSZAKA

BIEDRONKI ZBIERAJĄ NAKRĘTKI

FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ "ZIELONO MI"

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

FESTYN

5 URODZINY WIKTORKA

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ
 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.