^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

     W grupach integracyjnych: "Biedronkach" i "Pszczółkach” oraz w grupie ogólnodostępnej "Muchomorków" dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia dodatkowe z języka angielskiego trwające po 30 minut, finansowane przez Urząd Miasta Kielce.

     Zajęcia prowadzi Pani mgr Paulina Głowacka – absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w którym ukończyła Edukację wczesnoszkolną i przedszkolną z nauczaniem języka angielskiego.

     Zajęcia mają na celu osłuchanie się przedszkolaków z brzmieniem języka angielskiego oraz reagowanie na proste polecenia i pytania. Nauczyciel wprowadza dzieci w świat obcego języka w sposób przyjazny i dostosowany do ich możliwości. Skupiając się głównie na rozwijaniu sprawności słuchania i mówienia, poprzez zabawę uczy słownictwa, rymowanek oraz piosenek w języku angielskim. Dzieci mają możliwość: słuchania nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów, mimiki; słuchania nagrań w języku angielskim; słuchania i oglądania krótkich bajek tematycznych; powtarzania zwrotów w języku angielskim za nauczycielem, recytacji wierszy i śpiewania piosenek. W celu przyswojenia zaplanowanych treści nauczyciel wykorzystuje różnorodne środki dydaktyczne t j. plansze edukacyjne, maty, gry dydaktyczne, środki AUDIO i VIDEO.

    Treści proponowane do realizacji na zajęciach obejmują następujące kręgi tematyczne: poznawanie siebie i otoczenia, rodzina, dom, święta, kolory, liczby, części ciała, odzież, owoce, warzywa, zabawki, pogoda, zwierzęta na farmie, dzikie zwierzęta, środki transportu, sport, wakacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.