^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DUŻURU WAKACYJNEGO

REKRUTACJA DZIECI NA LETNI DYŻUR DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KIELCACH ORAZ DO INNYCH PRZEDSZKOLI MIASTA KIELCE.

Rok szkolny 2017/2018


Dyrektor przedszkola informuje Rodziców Dzieci, że w bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole pełni dyżur letni w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. Podczas dyżuru dzieci będą miały zapewnione 3 posiłki, pełną opiekę, w tym doraźną pomoc ambulatoryjną w punkcie pielęgniarskim oraz realizację zajęć w oparciu o plany pracy sporządzone na piśmie przez Nauczycieli. Rodzice będą poinformowani na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej o realizowanych w lipcu zamierzeniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 Czytaj więcej...

Wykaz dyżurów wakacyjnych w Przedszkolach Samorządowych

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.